அன்பிற்குரிய‌ த‌மிழ் பெரும‌க்க‌ளே, இத‌ன் மூல‌ம் பைபிளை ப‌ற்றி தெரிந்து கொள்வ‌துட‌ன் அனைவ‌ருக்கும் எடுத்துக் கூறுங்க‌ள்....

1. இத்தள‌த்தில் காட்ட‌ப்ப‌டும் மேற்கோள் பைபிள் வ‌ச‌ன‌ங்க‌ள் அனைத்தும் “பரிசுத்த வேதாகமம் தமிழில்” “HOLY BIBLE IN TAMIL LANGUAGE” http://www.tamil-bible.com/ என்னும் கிறிஸ்துவர்களின் அதிகாரப்பூர்வமான‌ த‌ள‌த்திலிருந்தே பெறப்பட்டிருக்கின்ற‌ன‌......

2. இவ்வ‌ளைத்த‌ள‌தில் உள்ள‌வை திரிப்பும் அல்ல‌. கிறிஸ்த‌வ‌ வெறுப்பும் அல்ல‌. 3.பெரும் பெரும்பான்மையான அப்பாவி கிறிஸ்துவ‌ர்களே அறியாத அப்பட்டமான உண்மைக‌ள்......


பதிவுகளை ஒவ்வொரு திரட்டிகளில் தினமும் சமர்ப்பிப்பது சிரமமாகவும் அதிக நேரச்சிலவும் ஆகின்றபடியால் வாசகர்கள் இந்த வலைப் பதிவு தளத்தின் url http://bibleunmaikal.blogspot.com/ ஐ தாங்களின் BOOKMARK FAVORITES ல் குறித்துக் கொண்டு தாங்களாகவே நேரடி DIRECT ஆக அடிக்கடி இவ் வளைத்தளத்திற்கு http://bibleunmaikal.blogspot.com/ வந்து படியுங்கள்....


**கண்ணில் கட்டிலடங்கா கருணையுடன் பால் வடியும் முகமாக ஊடகங்களிலும் சித்திரங்களிலும் சிலைக‌ளிலும் காட்சி த‌ரும் க‌ர்த்தரின் சொற்க‌ளான‌, கிறிஸ்துவத்தின் அடிப்படையான‌ பைபிள் என்ன‌ கூறுகிறது. ப‌டியுங்க‌ள்.**


ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தில் அறைந்தால், அவனுக்கு மறு கன்னத்தையும் திருப்பிக் கொடு.(பைபிள் புதிய ஏற்பாடு மத்தேயு 5 : 39) ** ஓரு கன்னத்தில் அறைந்தால் மறு கன்னத்தைக் காட்டு...??? ** ஒரு கிறிஸ்தவராவது செயல்படுத்துவாரா? ** இதை உபதேசித்த இயேசுவாவது செயல்படுத்திக் காட்டினாரா? என்றால் அதுவும் கிடையாது என்று பைபிளே சான்று பகர்கின்றது.** புதிய ஏற்பாடு பைபிள்: யோவான்:18 : 22 – 23. ல் இப்படி அவர் சொன்னபொழுது, சமீபத்தில் நின்ற சேவகரில் ஒருவன்: பிரதான ஆசாரியனுக்கு இப்படியா உத்தரவு சொல்லுகிறது என்று, இயேசுவை ஒரு அறை அறைந்தான்.. இயேசு அவனை நோக்கி: நான் தகாதவிதமாய்ப் பேசினதுண்டானால், தகாததை ஒப்புவி; நான் தகுதியாய்ப் பேசினேனேயாகில், என்னை ஏன் அடிக்கிறாய் என்றார்.** ஒரு போலி மாயையை ஏற்படுத்தி தங்கள் மதத்தைப் பரப்புவதற்காக வேண்டி இயேசு இப்படி போதித்தார் என்று பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர்..

....இவ்வலைப்பூவில் உள்ள பதிவுகள் “புனித பைபிளில்” உள்ள சுலோகங்களை அப்ப‌டியே ஆதாரத்துடன் கொண்டுள்ளதால் எங்கள் மீது கோபம் கொண்டு தூஷிப்பவர்கள் “புனித பைபிளின்” மீது கோபம் கொண்டு “புனித பைபிளையே” தூஷிக்கிறார்கள் என்பதை உணருகின்றார்களா? மறந்து விட்டார்களா? கையிலேயே “புனித பைபிள்” இருக்குமே? அறிவுஜீவிகளே!!!இவ்வளைத்தளத்தை இல்லாமல் செய்துவிடலாம். இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படும் "கர்த்தரின்" வார்த்தைகளான புனித பைபிள் ஸ்லோகங்களை உங்களால் இல்லாமல் செய்து விட முடியுமா? செய்வதும் ஆகுமா? சிந்தியுங்கள்.....


....புனித பைபிளின் நல்ல போதனைகளை பார்! படி! நல்ல போதனைகளை இத்தளத்தில் பதிவிடு! என கருத்து COMMENT கமென்ட் அனுப்புவர்களே!!உங்களை அறியாமல் நல்ல போதனைகளைக்கு எதிர்மறையான போதனைககள் புனித பைபிளில் உண்டு என்பதை உறுதிப்படுத்தி புனித பைபிளை பழிக்கிறீர்கள் . கர்த்தரின் வார்த்தைகளான புனித பைபிளிலும் நல்லபோதனைகளும் கெட்டபோதனைகளும் உள்ளதோ? புனித பைபிள் ஒரே வேதமாக ஓரே நூலாகத்தானே உள்ளது? புனிதம் என்றாலே அப்பழுக்கற்ற நல்ல போதனைககள் மட்டுமே என்பதை ஒப்புக்கொள்வதில் தவறென்ன? பைபிள் கர்த்தரின் வார்த்தைகள். பைபிள் புனிதமானது.....
.

Friday, July 30, 2010

ஆண்களுக்கும் தீட்டு உண்டாம். பரிகாரம் இதோ !!!.

படியுங்கள்.ஆண்க‌ளுக்கு தீட்டு என்றால் எப்ப‌டி? விந்து  ஒழுக்கு (ஸ்கலிதம்) தீட்டாம். -- பைபிள்

பைபிள்: லேவியர் 15 அதிகாரம் ஸ்லோக‌ங்கள் 1 – 18.
BIBLE: LEVITICUS .CHAPTER 15. VERSES. 1 -18 .

CLICK PICTURE TO SEE LARGE.ஒருமுறை க்ளிக் செய்து பெரிதாகாவிட்டால் தோன்றும் படத்தின் மேல் மறுபடியும் க்ளிக் செய்யுங்கள்
PICTURE.1. ஸ்லோக‌ங்கள் 1 -10
PICTURE.2. ஸ்லோக‌ங்கள் 10 -18
( மேல் கண்ட SCREENSHOT ஸ்கிரீன் ஷாட்டுக்கு ஆதாரம்.: சுட்டி http://www.bibleintamil.com/ecu-tamil/startingnt.html தளத்திற்கு சென்று “பழய‌ ஏற்பாடு” “லேவியர்” தேர்ந்தெடுத்து “அதிகாரம் 15” க்கு ஸ்க்ரோல் செய்து “ஸ்லோகங்கள் 1 – 28” வரை படிக்கவும். IE explore ல் நன்றாக தெரிகிறது. Firefoxல் font problem ஏற்படுகிறது )
---------------------
பைபிள்: லேவியராகமம். 15 அதிகாரம் ஸ்லோக‌ங்கள் 21 – 28

BIBLE: LEVITICUS .CHAPTER 15. VERSES. 1 -18
____________________________________

1. பின்னும் கர்த்தர் மோசேயையும் ஆரோனையும் நோக்கி:
1.And the LORD spake unto Moses and to Aaron, saying,

2. நீங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரோடே சொல்லவேண்டியது என்னவென்றால்: ஒருவனுக்குப் பிரமியம் (விந்து ஒழுக்கு) உண்டானால், அவன் தன் பிரமியத்தினாலே (விந்து ஒழுக்குனாலே) தீட்டானவன்.
2.Speak unto the children of Israel, and say unto them, When any man hath a running issue out of his flesh, because of his issue he is unclean.

3. அவனுடைய மாம்சத்திலுள்ள(ஆண்குறி)  பிரமியம் (விந்து ஒழுக்கு) ஊறிக் கொண்டிருந்தாலும், அவன் பிரமியம் (விந்து ஒழுக்கு) அடைபட்டிருந்தாலும், அதினால் அவனுக்குத் தீட்டுண்டாகும்
3.And this shall be his uncleanness in his issue: whether his flesh run with his issue, or his flesh be stopped from his issue, it is his uncleanness.

4. பிரமியமுள்ளவன் படுக்கிற எந்தப் படுக்கையும் தீட்டாகும்; அவன் எதின் மேல் உட்காருகிறானோ அதுவும் தீட்டாகும்.
4.Every bed, whereon he lieth that hath the issue, is unclean: and every thing, whereon he sitteth, shall be unclean.

5. அவன் படுக்கையைத் தொடுகிறவன் தன் வஸ்திரங்களைத் தோய்த்து, தண்ணீரில் முழுகக்கடவன்; சாயங்காலம் மட்டும் அவன் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
5.And whosoever toucheth his bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

6. பிரமியம் (விந்து ஒழுக்கு) உள்ளவன் உட்கார்ந்ததின் மேல் உட்காருகிறவன் தன் வஸ்திரங்களைத் தோய்த்து, தண்ணீரில் முழுகி, சாயங்காலம் மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
6.And he that sitteth on any thing whereon he sat that hath the issue shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

7. பிரமியம் (விந்து ஒழுக்கு) உள்ளவனின் சரீரத்தைத் தொடுகிறவன் தன் வஸ்திரங்களைத் தோய்த்து, தண்ணீரில் முழுகி, சாயங்காலம் மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
7.And he that toucheth the flesh of him that hath the issue shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

8. பிரமியம் (விந்து ஒழுக்கு) உள்ளவன் சுத்தமாயிருக்கிற ஒருவன் மேல் துப்பினால், இவன் தன் வஸ்திரங்களைத் தோய்த்து, தண்ணீரில் முழுகி, சாயங்கால மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
8.And if he that hath the issue spit upon him that is clean; then he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

9. பிரமியம் (விந்து ஒழுக்கு) உள்ளவன் ஏறும் எந்தச் சேணமும் தீட்டாயிருக்கும்.
9.And what saddle soever he rideth upon that hath the issue shall be unclean.

10. அவனுக்குக் கீழிருந்த எதையாகிலும் தொடுகிறவன் சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; அதை எடுத்துக்கொண்டு போகிறவன் தன் வஸ்திரங்களைத் தோய்த்து, தண்ணீரில் முழுகி, சாயங்காலம் மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
10.And whosoever toucheth any thing that was under him shall be unclean until the even: and he that beareth any of those things shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

11. பிரமியம் (விந்து ஒழுக்கு) உள்ளவன் தன் கைகளைத் தண்ணீரினால் கழுவாமல் ஒருவனைத் தொட்டால், இவன் தன் வஸ்திரங்களைத் தோய்த்து, தண்ணீரில் முழுகி, சாயங்காலம் மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
11.And whomsoever he toucheth that hath the issue, and hath not rinsed his hands in water, he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

12. பிரமியம் (விந்து ஒழுக்கு) உள்ளவன் தொட்ட மண்பாண்டம் உடைக்கப்படவும், மரச்சாமான் எல்லாம் தண்ணீரினால் கழுவப்படவும் வேண்டும்.
12.And the vessel of earth, that he toucheth which hath the issue, shall be broken: and every vessel of wood shall be rinsed in water.

13. பிரமியம் (விந்து ஒழுக்கு) உள்ளவன் தன் பிரமியம்(விந்து ஒழுக்கு) நீங்கிச் சுத்தமானால், தன் சுத்திகரிப்புக்கென்று ஏழுநாள் எண்ணிக்கொண்டிருந்து, தன் வஸ்திரங்களைத் தோய்த்து, தன் தேகத்தை ஊற்றுநீரில் கழுவக்கடவன்; அப்பொழுது சுத்தமாயிருப்பான்.
13.And when he that hath an issue is cleansed of his issue; then he shall number to himself seven days for his cleansing, and wash his clothes, and bathe his flesh in running water, and shall be clean.

14. எட்டாம் நாளிலே, அவன் இரண்டு காட்டுப்புறாக்களையாவது, இரண்டு புறாக்குஞ்சுகளையாவது, ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலிலே கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொண்டுவந்து, ஆசாரியனிடத்தில் கொடுக்கக்கடவன்.
14.And on the eighth day he shall take to him two turtledoves, or two young pigeons, and come before the LORD unto the door of the tabernacle of the congregation, and give them unto the priest:

15. ஆசாரியன் அவைகளில் ஒன்றைப் பாவநிவாரணபலியும் மற்றொன்றைச் சர்வாங்க தகனபலியுமாக்கி, அவனுக்காகக் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் அவன் பிரமியத்தினிமித்தம் பாவநிவிர்த்தி செய்யவேண்டும்.
15.And the priest shall offer them, the one for a sin offering, and the other for a burnt offering; and the priest shall make an atonement for him before the LORD for his issue.

16. ஒருவனிலிருந்து இந்திரியம் கழிந்ததுண்டானால், அவன் தண்ணீரில் முழுகவேண்டும்; சாயங்காலம்மட்டும் அவன் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
16.And if any man's seed of copulation go out from him, then he shall wash all his flesh in water, and be unclean until the even.

17. கழிந்த இந்திரியம் பட்ட வஸ்திரமும் தோலும் தண்ணீரினால் கழுவப்பட்டு, சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டாயிருப்பதாக.
17.And every garment, and every skin, whereon is the seed of copulation, shall be washed with water, and be unclean until the even.

18. இந்திரியம் கழிந்தவனோடே ஸ்திரீ படுத்துக்கொண்டிருந்தால், இருவரும் தண்ணீரில் முழுகி, சாயங்காலம்மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பார்களாக.
18.The woman also with whom man shall lie with seed of copulation, they shall both bathe themselves in water, and be unclean until the even.

ஆதாரம்.: சுட்டி http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Leviticus&Chapter=15&Verse=1-18&Kjv=2
----------------------------

கீழ்கண்ட லிங்க்கை க்ளிக் செய்து இதையும் படியுங்கள்
மாதாவிடாய் பெண்க‌ளும் கிறிஸ்த‌வர்க‌ளும். மாதவிடாய் பாவங்களின் ப‌ல‌னா?
--------------------------------------
பைபிள் கர்த்தரின் வார்த்தைகள். பைபிள் புனிதமானது.
பைபிளை புரிந்து கொள்ளுங்க‌ள்.
----------------------------------------

இயேசு ஏசு கர்த்தர் கிறிஸ்தவம் பைபிள்

Thursday, July 29, 2010

இயேசு உயிர்த்து எழுந்தாரா?

இயேசு உயிர்த்து எழுந்தாரா?

  க்ளிக் செய்யுங்கள்--->>     மேலும் படிக்க‌

.................................................................................


இயேசு ஏசு கர்த்தர் கிறிஸ்தவம் பைபிள்

Wednesday, July 28, 2010

ஓரு வேசிக்கு எச்சரிக்கை.

வேசி யார்? எப்படியான‌ எச்சரிக்கை ? எச்சரித்தது யார்?  படியுங்கள்.

பைபிள்: நாகூம் . 3 அதிகாரம் . ஸ்லோக‌ங்கள் 4-6.

BIBLE: NAHUM. CHAPTER 3. VERSES 4 – 6.
_______________________________________

4. தன் வேசித்தனங்களினால் ஜாதிகளையும் தன் சூனியங்களினால் வம்சங்களையும் விற்கிற மகா சூனியக்காரியும் ரூபவதியுமாயிருக்கிற வேசியினுடைய திரளான வேசித்தனங்களினிமித்தம்,

4.Because of the multitude of the whoredoms of the wellfavoured harlot, the mistress of witchcrafts, that selleth nations through her whoredoms, and families through her witchcrafts.

5. இதோ, நான் (கர்த்தர்) உனக்கு விரோதமாக வந்து உன் வஸ்திரத்து ஓரங்களை உன் முகமட்டும் தூக்கியெடுத்து, ஜாதிகளுக்கு உன் நிர்வாணத்தையும் ராஜ்யங்களுக்கு உன் மானத்தையும் தெரியப்பண்ணி,

5.Behold, I am against thee, saith the LORD of hosts; and I will discover thy skirts upon thy face, and I will show the nations thy nakedness, and the kingdoms thy shame.

6. உன்மேல் தீட்டானவைகளை எறிந்து உன்னைக் கனவீனப்படுத்தி, உன்னை வேடிக்கையாக்கிப் போடுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

6.And I will cast abominable filth upon thee, and make thee vile, and will set thee as a gazingstock.

ஆதாரசுட்டி: http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Nahum&Chapter=3&Verse=4-6&Kjv=2


PICTURE. CLICK TO SEE LARGE.ஒருமுறை க்ளிக் செய்து பெரிதாகாவிட்டால்
தோன்றும் படத்தின் மேல் மறுபடியும் க்ளிக் செய்யுங்கள்.

மேல் கண்ட SCREENSHOT ஸ்கிரீன் ஷாட்டுக்கு ஆதாரசுட்டி:
http://www.bibleintamil.com/ecu-tamil/startingnt.html

சுட்டி காட்டும் தளத்திற்கு சென்று “பழைய ஏற்பாடு”நாகூம் ” தேர்ந்தெடுத்து “அதிகாரம் 3” க்கு ஸ்க்ரோல் செய்து “ஸ்லோகங்கள் 4 - 6” வரை படிக்கவும்.

IE exploreல் நன்றாக தெரிகிறது.Firefoxல் font problem ஏற்படுகிறது

==========================
பைபிள் கர்த்தரின் வார்த்தைகள். பைபிள் புனிதமானது. பைபிளை புரிந்து கொள்ளுங்க‌ள்.
----------------------------------------
இயேசு ஏசு கர்த்தர் கிறிஸ்தவம் பைபிள்

Tuesday, July 27, 2010

கர்த்தரை வ‌ழிப‌டாத‌வ‌ர்க‌ளுக்கு ஓரினசேர்க்கை தண்டணையாக ?

கர்த்தரை வ‌ழிப‌டாத‌ ஆண்க‌ள் பெண்க‌ள் மீது தண்டணையாக‌ கட்டுக்கடங்காத காமத்தீயை பற்றி எரிய செய்து இழிவான பாலுணர்வு அதிக‌ரிக்க‌ செய்து அவர்களை தகாத ஓரினசேர்க்கை உறவு கொள்ள விட்டு விட்டார் கர்த்தர்.. – பைபிள்.

புதிய ஏற்பாடு. NEW TESTAMENT.

பைபிள்: உரோமையர்.  1 அதிகாரம் ஸ்லோக‌ங்கள் 21 – 28
BIBLE:  ROMANS CHAPTER 1. VERSES 21. -28

PICTURE. CLICK TO SEE LARGE.ஒருமுறை க்ளிக் செய்து பெரிதாகாவிட்டால்

தோன்றும் படத்தின் மேல் மறுபடியும் க்ளிக் செய்யுங்கள்.

மேல் கண்ட SCREENSHOT ஸ்கிரீன் ஷாட்டுக்கு ஆதாரசுட்டி:
http://www.bibleintamil.com/ecu-tamil/startingnt.html

சுட்டி காட்டும் தளத்திற்கு சென்று “புதிய ஏற்பாடு” “உரோமையர்” தேர்ந்தெடுத்து “அதிகாரம் 1” க்கு ஸ்க்ரோல் செய்து “ஸ்லோகங்கள் 21 – 28” வரை படிக்கவும்.

IE explore ல் நன்றாக தெரிகிறது. Firefoxல் font problem ஏற்படுகிறது
------------------------------
மேலும் இதோ:
புதிய ஏற்பாடு. NEW TESTAMENT.


பைபிள்: ரோமர். 1 அதிகாரம் ஸ்லோக‌ங்கள் 25 – 28
BIBLE: ROMANS.  CHAPTER 1. VERSES 25 -28
________________________________________

25. தேவனுடைய சத்தியத்தை அவர்கள் பொய்யாக மாற்றி, சிருஷ்டிகரைத் தொழுது சேவியாமல் சிருஷ்டியைத் தொழுது சேவித்தார்கள், அவரே என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர். ஆமென்.

25.Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.

26. இதினிமித்தம் தேவன் அவர்களை இழிவான இச்சைரோகங்களுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தார்; அந்தப்படியே அவர்களுடைய பெண்கள் சுபாவ அநுபோகத்தைச் சுபாவத்துக்கு விரோதமான (ஓரினசேர்க்கை- LESBIAN)அநுபோகமாக மாற்றினார்கள்.

26.For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:

27. அப்படியே ஆண்களும் பெண்களைச் சுபாவப்படி அநுபவியாமல், ஒருவர்மேலொருவர் விரகதாபத்தினாலே பொங்கி, ஆணோடே ஆண் அவலட்சணமானதை (ஓரினசேர்க்கை HOMOSEXUAL) நடப்பித்து தங்கள் தப்பிதத்திற்குத் தகுதியான பலனைத் தங்களுக்குள் அடைந்தார்கள்.

27.And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet.

28. தேவனை அறியும் அறிவைப் பற்றிக்கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு மனதில்லாதிருந்தபடியால், தகாதவைகளைச் செய்யும்படி, தேவன் அவர்களைக் கேடான சிந்தைக்கு (ஓரினசேர்க்கை?) ஒப்புக்கொடுத்தார்.

28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient;

ஆதாரம்.: சுட்டி http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Romans&Chapter=1&Verse=25-28&Kjv=2

=======================================
அதே க‌ர்த்த‌ர்!!! அதே பைபிளில்!!!

கர்த்தரை வ‌ழிப‌டாத‌ ஆண்க‌ள் பெண்களுக்கு தண்டணையாக‌ ஓரின‌ச்சேர்க்கைக்கு அனுமதித்த‌ ஆர்டர் கொடுத்த கர்த்தர் அதே பைபிளில்  கீழ்க்கண்ட‌ ஸ்லோகப்படி ஓரினச்சேர்க்கையாளர்களை கொல்லச் சொல்லியிருக்கிறார்..

பைபிள்: லேவியராகமம் 20 அதிகாரம் ஸ்லோக‌ம். 13.

BIBLE: Leviticus CHAPTER 20 VERSE 13
_______________________________________

13. ஒருவன் பெண்ணோடே சம்யோகம் பண்ணுகிறது போல ஆணோடே சம்யோகம் பண்ணினால், அருவருப்பான காரியம் செய்த அவ்விருவரும் கொலை செய்யப்படக்கடவர்கள்; அவர்கள் இரத்தப்பழி அவர்கள்மேல் இருப்பதாக.

13.If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them.

ஆதாரம்.: சுட்டி http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Leviticus&Chapter=20&Verse=13&Kjv=2
==================

பைபிள் கர்த்தரின் வார்த்தைகள். பைபிள் புனிதமானது. பைபிளை புரிந்து கொள்ளுங்க‌ள்.
----------------------------------------
இயேசு ஏசு கர்த்தர் கிறிஸ்தவம் பைபிள்

Monday, July 26, 2010

கற்பழித்தான் மாற்றாந்தாய்களை ஒட்டு மொத்தமாக.

தன்னுடைய‌ மாற்றாந்தாய்கள் (தந்தையுடைய வைப்பாட்டிகள்) அனைவரையும் ஊரார் முன்னிலையில் கற்பழித்தவன்.

பைபிள்: II சாமுவேல் 16 அதிகாரம். ஸ்லோகம் 18-23
BIBLE: II SAMUEL. CHAPTER 16. VERSES: 18 23
________________________________________

18. அதற்கு ஊசாய் அப்சலோமை நோக்கி அப்படி அல்ல, கர்த்தரும் இந்த ஜனங்களும் இஸ்ரவேல் மனுஷரனைவரும் தெரிந்துகொள்ளுகிறவரையே நான் சேர்ந்து அவரோடே இருப்பேன்.

18.And Hushai said unto Absalom, Nay; but whom the LORD, and this people, and all the men of Israel, choose, his will I be, and with him will I abide.

19. இதுவும் அல்லாமல், நான் யாரிடத்தில் சேவிப்பேன்? அவருடைய குமாரனிடத்தில் அல்லவா? உம்முடைய தகப்பனிடத்தில் எப்படி சேவித்தேனோ, அப்படியே உம்மிடத்திலும் சேவிப்பேன் என்றான்.

19.And again, whom should I serve? should I not serve in the presence of his son? as I have served in thy father's presence, so will I be in thy presence.

20. அப்சலோம் அகித்தோப்பேலைப் பார்த்து, நாங்கள் செய்யவேண்டியது இன்னதென்று ஆலோசனை சொல்லும் என்றான்.

20.Then said Absalom to Ahithophel, Give counsel among you what we shall do.

21. அப்பொழுது அகித்தோப்பேல் அப்சலோமை நோக்கி:
வீட்டைக் காக்க உம்முடைய தகப்பன் பின் வைத்த அவருடைய மறு மனையாட்டிகளிடத்தில  (மாற்றாந்தாய்களிடத்தில் / வைப்பாட்டிகளிடத்தில்)
 பிரவேசியும், (உடலுறவு கொள்)

அப்பொழுது உம்முடைய தகப்பனுக்கு நாற்றமாய்ப் போனீர் என்பதை இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டு, உம்மோடிருக்கிற எல்லாருடைய கைகளும் பலக்கும் என்றான்.

21.And Ahithophel said unto Absalom, Go in unto thy father's concubines, which he hath left to keep the house; and all Israel shall hear that thou art abhorred of thy father: then shall the hands of all that are with thee be strong.

(CONCUBINE = A woman who cohabits with a man without being legally married to him.

COHABITS = To live together in a sexual relationship, especially when not legally married.)

22. அப்படியே அப்சலோமுக்கு உப்பரிகையின்மேல் ஒரு கூடாரத்தைப் போட்டார்கள்: அங்கே அப்சலோம் சகல இஸ்ரவேலரின் கண்களுக்கு முன்பாக (ஊரார் முன்னிலையில்), தன் தகப்பனுடைய மறுமனையாட்டிகளிடத்தில் (மாற்றாந்தாய்களிடத்தில் வைப்பாட்டிகளிடத்தில்) பிரவேசித்தான். (உடலுறவு கொண்டான்)

22.So they spread Absalom a tent upon the top of the house; and Absalom went in unto his father's concubines  in the sight of all Israel.

23. அந்நாட்களில் அகித்தோப்பேல் சொல்லும் ஆலோசனையெல்லாம் தேவனுடைய வாக்கைப்போல இருந்தது, அப்படியே அகித்தோப்பேலின் ஆலோசனையெல்லாம் தாவீதுக்கும் இருந்தது, அப்சலோமுக்கும் அப்படியே இருந்தது.

23.And the counsel of Ahithophel, which he counselled in those days, was as if a man had inquired at the oracle of God: so was all the counsel of Ahithophel both with David and with Absalom.

ஆதாரம்.  http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=II+Samuel&Chapter=16&Verse=18-25&Kjv=2

PICTURE. CLICK TO SEE LARGE.ஒருமுறை க்ளிக் செய்து பெரிதாகாவிட்டால்
தோன்றும் படத்தின் மேல் மறுபடியும் க்ளிக் செய்யுங்கள்.


மேல் கண்ட SCREENSHOT ஸ்கிரீன் ஷாட்டுக்கு ஆதாரசுட்டி: http://www.bibleintamil.com/ecu-tamil/startingot.html

சுட்டி காட்டும் தளத்திற்கு சென்று 2 சாமுவேல் தேர்ந்தெடுத்து அதிகாரம் 16 க்கு ஸ்க்ரோல் செய்து ஸ்லோகங்கள் 18 -23  வரை படிக்கவும்.

IE explore ல் நன்றாக தெரிகிறது. Firefoxல்  font problem ஏற்படுகிறது
========================================
பைபிள் கர்த்தரின் வார்த்தைகள். பைபிள் புனிதமானது.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

இயேசு ஏசு கர்த்தர் கிறிஸ்தவம் பைபிள்

Sunday, July 25, 2010

கொல்லுங்கள்.? தன் பெற்றோர்களை சபிக்கிறவனை- பைபிள்.

தகப்பனையாவது தாயையாவது சபிக்கிற எவனும் கொலை செய்யப்படக்கடவன்--பைபிள்.

பைபிளின் நல்லுபதேசம்.

பைபிள்.:லேவியராகமம். 20 அதிகாரம். ஸ்லோகம். 8 – 9.
BIBLE: LEVITICUS. CHAPTER 20. VERSES 8 – 9.
________________________________________
8. என் கட்டளைகளைக் கைக்கொண்டு நடவுங்கள்; நான் உங்களைப் பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர்.

8.And ye shall keep my statutes, and do them: I am the LORD which sanctify you.

9. தன் தகப்பனையாவது தன் தாயையாவது சபிக்கிற எவனும் கொலை செய்யப்படக்கடவன்; அவன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் சபித்தான், அவன் இரத்தப்பழி அவன்மேல் இருப்பதாக.

9.For every one that curseth his father or his mother shall be surely put to death: he hath cursed his father or his mother; his blood shall be upon him.

ஆதாரம்.:  http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Leviticus&Chapter=20&Verse=8-9&Kjv=2
---------------------------------
க்ளிக் செய்து படியுங்கள்

கல்லெறிந்து கொல்லுங்கள்? அடங்காத துஷ்டப்பிள்ளைகளை

================================
 

இவர்களை கொல்ல சொல்லவில்லை

1. சகோதரியை கற்பழித்து ஒதுக்கியவன்.

2. தகப்பனை கற்பழித்த புத்திரிகள். -
====================

பத்து கட்டளைகளுக்கு பக்கத்தில்தான் பைபிளில் இவையும் இருக்கின்றன.

இயேசு ஏசு கர்த்தர் கிறிஸ்தவம் பைபிள்

Thursday, July 22, 2010

சகோதரியை கற்பழித்து ஒதுக்கியவன்.

"கர்த்தரின்" வார்த்தைகளான "புனித பைபிள்" ல் இந்நிகழ்வு பதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

சகோதரியை கற்பழித்து ஒதுக்கியவன்.

பைபிள்: II சாமுவேல் . 13 அதிகாரம் . ஸ்லோகம். 10 -18.
BIBLE: II SAMUEL. CHAPTER 13. VERSES. 10 – 18.
________________________________________
10. அப்பொழுது அம்னோன் தாமாரைப் பார்த்து: நான் உன் கையினாலே சாப்பிடும்படிக்கு, அந்தப் பலகாரத்தை அறை வீட்டிலே கொண்டுவா என்றான்; அப்படியே தாமார் தான் செய்த பணியாரங்களை அறைவீட்டில் இருக்கிற தன் சகோதரனாகிய அம்னோனிடத்தில் கொண்டு போனாள்.

10. And Amnon said unto Tamar, Bring the meat into the chamber, that I may eat of thine hand. And Tamar took the cakes which she had made, and brought them into the chamber to Amnon her brother.

11. அவன் சாப்பிடும்படிக்கு அவள் அவைகளைக் கிட்ட கொண்டு வருகையில், அவன் அவளைப் பிடித்து, அவளைப்பார்த்து: என் சகோதரியே, நீ வந்து என்னோடே சயனி என்றான்.

11.And when she had brought them unto him to eat, he took hold of her, and said unto her, Come lie with me, my sister.

12. அதற்கு அவள்: வேண்டாம், என் சகோதரனே, என்னை அவமானப்படுத்தாதே, இஸ்ரவேலிலே இப்படிச் செய்யத்தகாது; இப்படிப்பட்ட மதிகேடான காரியத்தைச் செய்யவேண்டாம்.

12. And she answered him, Nay, my brother, do not force me; for no such thing ought to be done in Israel: do not thou this folly.

13. நான் என் வெட்கத்தோடே எங்கே போவேன்? நீயும் இஸ்ரவேலிலே மதிகெட்டவர்களில் ஒருவனைப்போல ஆவாய்; இப்போதும் நீ ராஜாவோடே பேசு, அவர் என்னை உனக்குத் தராமல் மறுக்கமாட்டார் என்றாள்.

13. And I, whither shall I cause my shame to go? and as for thee, thou shalt be as one of the fools in Israel. Now therefore, I pray thee, speak unto the king; for he will not withhold me from thee.

14. அவன் அவள் சொல்லைக் கேட்கமாட்டேன் என்று அவளைப் பலவந்தமாய்ப் பிடித்து, அவளோடே சயனித்து, அவளைக் கற்பழித்தான்.
14. How be it he would not hearken unto her voice: but, being stronger than she, forced her, and lay with her.

15. பிற்பாடு அம்னோன் அவளை மிகவும் வெறுத்தான்; அவன் அவளை விரும்பின விருப்பத்தைப் பார்க்கிலும், அவளை வெறுத்த வெறுப்பு அதிகமாயிருந்தது. ஆகையால்: நீ எழுந்து போய்விடு என்று அம்னோன் அவளோடே சொன்னான்.

15 .Then Amnon hated her exceedingly; so that the hatred wherewith he hated her was greater than the love wherewith he had loved her. And Amnon said unto her, Arise, be gone.

16. அப்பொழுது அவள்: நீ எனக்கு முந்தி செய்த அநியாயத்தைப் பார்க்கிலும், இப்பொழுது என்னைத் துரத்திவிடுகிற அந்த அநியாயம் கொடுமையாயிருக்கிறது என்றாள்; ஆனாலும் அவன் அவள் சொல்லைக் கேட்க மனதில்லாமல்,

16. And she said unto him, There is no cause: this evil in sending me away is greater than the other that thou didst unto me. But he would not hearken unto her.

17. தன்னிடத்தில் சேவிக்கிற தன்வேலைக்காரனைக் கூப்பிட்டு: நீ இவளை, என்னை விட்டு வெளியே தள்ளி, கதவைப்பூட்டு என்றான்.
17. Then he called his servant that ministered unto him, and said, Put now this woman out from me, and bolt the door after her.

18. அப்படியே அவனிடத்தில் சேவிக்கிறவன் அவளை வெளியே தள்ளி, கதவைப் பூட்டினான்; அவள் பலவருணமான வஸ்திரத்தை உடுத்திக் கொண்டிருந்தாள்; ராஜகுமாரத்திகளாகிய கன்னிகைகள் இப்படிக்கொத்த, சால்வைகளைத் தரித்துக்கொள்வார்கள்.

18. And she had a garment of divers colours upon her: for with such robes were the king's daughters that were virgins apparelled. Then his servant brought her out, and bolted the door after her.

ஆதார‌ம் site:-  http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=II+Samuel&Chapter=13&Verse=10-18&Kjv=2
=====================
ALSO READ.
CLICK LINK:- தகப்பனை கற்பழித்த புத்திரிகள்.
=======================


இயேசு ஏசு கர்த்தர் கிறிஸ்தவம் பைபிள்.

Wednesday, July 21, 2010

பைபிளில் மாபெரும் தவறா?. இப்டிலாமா பைபிள் சொல்லுது?

பூமி உருண்டை அல்ல தட்டையாம் ?
பூமிக்கு அஸ்திவாரமாம்?,
பூமிக்கு தூண்களாம் ?
பூமிக்கு நான்கு மூலைகளாம்?.
சூரியன் தான் நகருகுறது. பூமியல்லவாம்!!


விஞ்ஞான அறிவிற்கு புறம்பான பைபிள்  கூற்றுகள்.!!!

கல்வி அறிவு பெற்ற கிறிஸ்துவ மிஷனரிகளை வெட்கி தலை குனிய செய்யும் புனித‌ பைபிளின் ஸ்லோக‌ங்களில் சில‌.

பூமிக்கு அஸ்திவாரம்? பூமிக்கு தூண்கள் உண்டு? பூமியை அஸ்திவாரங்களின் மேல் கர்த்தர் அசையாமல் நிலை நிறுத்தி அமைத்திருக்கிறார். பூமி சுழலுவதில்லை.

பைபிள். சங்கீதம் . 104 அதிகாரம் ஸ்லோக‌ம் 5
BIBLE: PSALMS. CHAPTER 104.VERSE. 5
______________________________________
EXAMPLE 1.
5. பூமி ஒருபோதும் நிலைபேராதபடி அதின் ஆதாரங்கள் மேல் அதை ஸ்தாபித்தார்.

5. Who laid the foundations of the earth, that it should not be removed for ever.


EXAMPLE. 2

பைபிள்: I சாமுவேல் 2 அதிகாரம் ஸ்லோக‌ங்கள் 7 – 8
BIBLE: 1 SAMUEL CHAPTER 2 . VERSES 7- 8
________________________________________

7. கர்த்தர் தரித்திரம் அடையச் செய்கிறவரும், ஐசுவரியம் அடையப் பண்ணுகிறவருமாயிருக்கிறார்; அவர் தாழ்த்துகிறவரும், உயர்த்துகிறவருமானவர்.

7.The LORD maketh poor, and maketh rich: he bringeth low, and lifteth up.

8. அவர் சிறியவனைப் புழுதியிலிருந்து எடுத்து, எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார்; அவர்களைப் பிரபுக்களோடே உட்காரவும், மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தைச் சுதந்தரிக்கவும் பண்ணுகிறார்; பூமியின் அஸ்திபாரங்கள் கர்த்தருடையவைகள்; அவரே அவைகளின்மேல் பூச்சக்கரத்தை வைத்தார்.

8. He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth up the beggar from the dunghill, to set them among princes, and to make them inherit the throne of glory: for the pillars of the earth are the Lord's, and he hath set the world upon them.

-------------------------------------
 பூமிக்கு நான்கு மூலைகள்? உலகம் தட்டை. உருண்டை அல்ல. உலகத்திற்கு நான்கு திசைகளும் நான்கு மூலைகளும் உண்டு . கர்த்தரின் வார்த்தைகளை மட்டுமே அடங்கிய புனித பைபிள் கூறுகிறது

புதிய ஏற்பாடு. NEW TESTAMENT.

பைபிள்: வெளி 7 அதிகாரம் ஸ்லோக‌ம் 1.
 BIBLE: REVELATION. CHAPTER 7 VERSE 1.
________________________________________

1. இவைகளுக்குப்பின்பு, பூமியின் நான்கு திசைகளிலும் நான்கு தூதர்கள் நின்று, பூமியின் மேலாவது, சமுத்திரத்தின் மேலாவது, ஒரு மரத்தின் மேலாவது, காற்று அடியாதபடிக்கு, பூமியின் நான்கு காற்றுகளையும் பிடித்திருக்கக்கண்டேன்.

1.And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree.

-------------------------------------

சூரியன் தான் நகருகுறது. பூமியல்ல‌ ?

பைபிள்: யோசுவா .10 அதிகாரம் . ஸ்லோக‌ம் 13
BIBLE: JOSHUA . CHAPTER 10. VERSE 13.
-------------------------------------
13. அப்பொழுது ஜனங்கள் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுமட்டும் சூரியன் தரித்தது, சந்திரனும் நின்றது; இது யாசேரின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கவில்லையா; அப்படியே சூரியன் அஸ்தமிக்கத் தீவிரிக்காமல், ஏறக்குறைய ஒருபகல் முழுதும் நடுவானத்தில் நின்றது.

13.And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day.


சூரியன் அஸ்தமிக்கத் தீவிரிக்காமல், ஏறக்குறைய ஒரு பகல் முழுதும் நடுவானத்தில் நின்றது.

.க‌ல்வி அறிவு ப‌டைத்த‌ அத்த‌னை பேருக்கும் சூரியன் சுழலுவதில்லை பூமிதான் சுழ‌ன்று வ‌ருகிற‌து என்ற‌ உண்மை தெரியும்.
================================
கோபெர்னிக‌ஸ் என்ப‌வர் இந்த‌ விஞ்ஞான‌ அறிவிய‌ல் உண்மையை முத‌ன்முத‌லாக‌ உல‌கிற்கு அறிவித்த‌ பொழுது , இந்த உண்மை புனித பைபிளுக்கு எதிரிடையாக இருந்தபடியால் கிறிஸ்த‌வ‌ ம‌த‌ குருக்க‌ள் கூக்குரல் எழுப்பி அவ‌ரை நாஸ்திக‌ன் என்று தூற்றினார்க‌ள்.அத‌ன் தொட‌ர்பாக‌ கோபெர்னிக‌ஸ் அவ‌மானப்ப‌டுத்த‌ப்ப‌ட்டு சித்த்ர‌வ‌தை செய்யப்ப‌ட்டார்.

ஜியார்டானோ புருனோ என்ற‌ இத்தாலிய‌ர் கி.பி.1600 க‌ளில் பூமி சூரிய‌னை சுழ‌ன்று வருகிற‌து என‌ கூறிய‌த‌ற்காக‌ ரோம் நக‌ரில் சர்ச்சினால் உயிருடன் எரிக்கப்பட்டார் என்பதை Glimpses of World History என்ற தனது நூலில் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு குறிப்பிட்டிருக்கிறார்
===============
தற்கால விஞ்ஞான சகாப்தத்தில் மேற்சொல்லப்பட்ட ஸ்லோகங்கள் புனித பைபிளில் இருபதை வெளியில் கூற , வெளிப்படுத்த கல்வி அறிவு பெற்ற கிறிஸ்துவ மிஷனரிகள் வெட்கி தலை குனிகிரார்கள்.

அகிலம் முழுவதும் வியாபித்துப் பரவியுள்ள மிகப் பெரிய மதமான கிறித்துவின் மத நூலான, மறை நூலான, வேத நூலான விவிலியத்தில்-பைபிளில் உலகம் தட்டை என்று கருத்து உரைக்கப்பட்ட நேரத்தில் கிறித்தவ மதத்தில் தோன்றிய அழியாத உலகப் புகழ் பெற்ற மாபெரும் விஞ்ஞானி அறிவியல் அறிஞர் கலிலியோ என்பவர் உலகம் தட்டை என்பதை மறுத்து உலகம் உருண்டை என்று சொன்னார் என்பதும், தன் கருத்தை மிகுந்த எதிர்ப்புகளுக்கிடையே வரலாற்றில் பதித்து நிறுவினார் என்பதும்தானே உண்மை!

பூமி உருண்டை என்னும் அறிவுபூர்வமான-ஆக்க ரீதியான கலிலியோவின் ஆராய்ச்சி உண்மைக் கருத்தை ஏற்றுக் கொண்டால் ஏசுநாதரும், கிறித்தவ மதமும், பைபிள் என்னும் விவிலியமும் அடிபட்டு ஆட்டங்கண்டு செத்தொழிந்து மறையுமே

என்று எண்ணிய கிறித்தவ மத வெறியர்கள் தங்கள் மதக் கருத்துக் கோட்பாட்டைக் காக்கும் பொருட்டு அழியாத உலகப் புகழ் பெற்ற மாபெரும் விஞ்ஞானி அறிவியல் ஆய்வறிஞன் கலிலியோவை அடித்தே கொன்றார்கள் என்பதை எவரே மறுக்க இயலும்?

 கிறிஸ்துவ மிஷனரிகள் நடத்தும் பள்ளிகளில் பைபிள் க‌ண்ட‌ இந்த பூமி தட்டை!! பூமிக்கு அஸ்திவாரம் உண்டு,!! பூமிக்கு தூண்கள் உண்டு!! பூமிக்கு நான்கு மூலைகள் உண்டு.!! சூரியன் தான் நகருகுறது. பூமியல்ல‌ !!  என்ற‌ மாபெரும் பேருண்மைக‌ளை மாண‌வ‌ர்க‌ளுக்கு போதிக்கின்றார்க‌ளா?


பிற மதத்தினரை ம‌த‌ம் மாற்ற‌ம் செய்யும் பொழுது பைபிள் க‌ண்ட‌ இந்த மாபெரும் பூமி தட்டை!! பூமிக்கு அஸ்திவாரம் உண்டு,!! பூமிக்கு தூண்கள் உண்டு!! பூமிக்கு நான்கு மூலைகள் உண்டு.!! சூரியன் தான் நகருகுறது. பூமியல்ல‌ !!  என்ற‌ பேருண்மைக‌ளை அறிவிக்கிறார்க‌ளா?

இண்டுஇடுக்கு காடு மலை கடற்கரை பட்டிதொட்டி கிராமம் நகரம் எல்லாம் கர்த்தரின் பைபிள் வாசகங்களை எழுதி எழுதி பிரகடனப்படுத்துபவர்கள் பூமி தட்டை!! பூமிக்கு அஸ்திவாரம் உண்டு,!! பூமிக்கு தூண்கள் உண்டு!! பூமிக்கு நான்கு மூலைகள் உண்டு.!! சூரியன் தான் நகருகுறது. பூமியல்ல‌ !! என்ற கடவுளின் வாசகங்களான புனித பைபிளின் இந்த வாசகங்க‌ளையும் வசதியாக மறைப்பதேனோ ?

Tuesday, July 20, 2010

32 கன்னிப்பெண்கள் கர்த்தருக்கு பங்கா?

பிடிப‌ட்ட‌ கன்னிப்பெண்க‌ளிலும் அப‌கரிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ பொருட்க‌ள் கால்ந‌டைக‌ளிலும் கர்த்த‌ர் ஆணைப்படி க‌ர்த்தருக்குள்ள பங்கு.‍- பைபிள்
click the picture to large. see verse no. 40 

பைபிளில் உள்ளவைகள் க‌ர்த்த‌ரின் சொற்க‌ள்.
---------------------------------------

எந்தவொரு மனிதனோடும் பாலிய உறவு கொள்ளாத இளம் பெண்ணை (Virgin) மட்டும் வாழவிடுங்கள்” (எண்ணாகமம் 31 : 18)

இவ்வாறு கட்டளை கிடைத்தபின்னர் அவர்கள் பிடித்த கன்னிப் பெண்களின் எண்ணிக்கையை புனித பைபிளில் தேவர் இப்படிச் சொல்லுகின்றார்;

32000 பெண்களையும் கைப்பற்றியிருந்தனர். (இப்பெண்கள் எந்த ஆணோடும் இதுவரை பாலின உறவு கொள்ளாதவர்கள்.” (எண்ணாகமம் 31 : 35)

40 வீரர்கள் 16,000 பெண்களை அடைந்தனர். அவர்களில் 32 பெண்களைக் கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தனர்.

பைபிளில் உள்ளவைகள் க‌ர்த்த‌ரின் சொற்க‌ள்.

பைபிள்.:எண்ணாகமம் 31 அதிகாரம் . ஸ்லோக‌ம் 25 - 40

BIBLE: NUMBERS CHAPTER 31. VERSES 25 – 40.

25 பிறகு கர்த்தர் மோசேயிடம் MOSES,
25.And the LORD spake unto Moses, saying,

இந்த மோசே MOSES க்குதான் நேர்முகமாக‌ கர்த்தரால் கொடுக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவர்களால் >>  இதனுடன் < < க்ளிக் செய்க) இன்றளவும் தூக்கிப் பிடிக்கப்படும் "பத்துக் கட்டளைகள்" "TEN COMMANDMENTS" அருளப்பட்டது.

26 “நீயும் ஆசாரியனாகிய எலெயாசாரும் தலைவர் அனைவரும் கைதிகளையும், மிருகங்களையும், கைப்பற்றி வந்த பொருட்களையும், எண்ணிக் கணக்கிட வேண்டும்.
26. Take the sum of the prey that was taken, both of man and of beast, thou, and Eleazar the priest, and the chief fathers of the congregation:

27 பிறகு அவற்றைப் போருக்குச் சென்று வந்த வீரர்களுக்கும், மற்ற இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் பங்கிட வேண்டும்.
27. And divide the prey into two parts; between them that took the war upon them, who went out to battle, and between all the congregation:

28 போருக்குச் சென்று வந்த வீரர்களிடமிருந்து ஒரு பகுதியை எடு. அது கர்த்தருக்கு உரியது. 500ல் ஒன்று கர்த்தருடைய பங்காகும். இது ஜனங்கள், பசுக்கள், கழுதைகள், ஆடுகள் என அனைத்திற்கும் பொருந்தும்.
28. And levy a tribute unto the LORD of the men of war which went out to battle: one soul of five hundred, both of the persons, and of the beeves, and of the asses, and of the sheep:

29 அவர்களுடைய பாதிப்பங்கில் எடுத்து ஆசாரியனாகிய எலெயாசாருக்குக் கொடுக்க வேண்டும். இது கர்த்தருக்கு உரியபங்காகும்.
29. Take it of their half, and give it unto Eleazar the priest, for an heave offering of the LORD.

30 பிறகு பிற ஜனங்களுடைய பங்கில் 50ல் ஒன்றை எடு. இது ஜனங்கள், பசுக்கள், கழுதைகள், ஆடுகள் ஆகியவற்றுக்குப் பொருந்தும். இப்பங்கை வேவியர்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் லேவியர்கள் கர்த்தருடைய பரிசுத்தக் கூடாரத்திற்குப் பொறுப்பாளிகள்” என்றார்.
30. And of the children of Israel's half, thou shalt take one portion of fifty, of the persons, of the beeves, of the asses, and of the flocks, of all manner of beasts, and give them unto the Levites, which keep the charge of the tabernacle of the LORD.

31 மோசேக்குக் கர்த்தர் கொடுத்த கட்டளையின்படி மோசேயும் எலெயாசாரும் செய்தனர்.
31. And Moses and Eleazar the priest did as the LORD commanded Moses.

32 வீரர்கள் 6,75,000 ஆடுகளையும்,
32. And the booty, being the rest of the prey which the men of war had caught, was six hundred thousand and seventy thousand and five thousand sheep.

33 “72,000 பசுக்களையும்
33. And threescore and twelve thousand beeves,

34 “61,000 கழுதைகளையும்,
34. And threescore and one thousand asses,

35 “32,000 பெண்களையும் கைப்பற்றியிருந்தனர். (இப்பெண்கள் எந்த ஆணோடும் இதுவரை பாலின உறவு கொள்ளாதவர்கள்.)
35. And thirty and two thousand persons in all, of women that had not known man by lying with him.

36 இவற்றில் போருக்குச் சென்ற வீரர்கள் 3,37,500 ஆடுகளைப் பெற்றார்கள்.
36. And the half, which was the portion of them that went out to war, was in number three hundred thousand and seven and thirty thousand and five hundred sheep:

37 அவர்கள் 675 ஆடுகளைக் கர்த்தருக்குக் கொடுத்தனர்.
37. And the LORD'S tribute of the sheep was six hundred and threescore and fifteen.

38 வீரர்கள் 36,000 பசுக்களைப் பெற்றுக்கொண்டு அவற்றில் 72 பசுக்களைக் கர்த்தருக்குக் கொடுத்தனர்.
38. And the beeves were thirty and six thousand; of which the LORD'S tribute was threescore and twelve.

39 வீரர்கள் 30,500 கழுதைகளைப் பெற்றுக்கொண்டு அவற்றில் 61கழுதைகளை கர்த்தருக்குக் கொடுத்தனர்.
39. And the asses were thirty thousand and five hundred; of which the LORD'S tribute was threescore and one.

40 வீரர்கள் 16,000 பெண்களை அடைந்தனர். அவர்களில் 32 பெண்களைக் கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தனர்.
40.And the persons were sixteen thousand; of which the LORD'S tribute was thirty and two persons.


தரப்பட்டுள்ள ஆதார சுட்டியை க்ளிக் செய்தால் தோன்றும் திரையில் காட்சியளிக்கும் 2 பகுதிகளில் வலது புறமுள்ள பகுதியில் "தமிழ்" "எண்ணாகாமாம்"  "31"  தேர்வு செய்து படிக்கவும்.


"The Tamil translation is used with permission from The World Bible Translation Center. (c) 2006-2009. All Rights Reserved. License Agreement." 54 வது வசனம் வரைக்கும் ஸ்க்ரோல் பண்ணிணால் இந்த உத்தரவாதத்தையும் காணலாம்.
=======================================

பைபிளில் உள்ளவைகள் க‌ர்த்த‌ரின் சொற்க‌ள்.
=====================================


சத்யமேவ ஜெயதே. உண்மையே வெல்லும்.

Monday, July 19, 2010

கிறிஸ்துவ போலிமாயைக்கு சவால்?

அனைவரும் அவசியம் படிக்க வேண்டிய ஒன்று.

ஓரு கன்னத்தில் அறைந்தால் மறு கன்னத்தைக் காட்டு...???

ஒரு கிறிஸ்தவராவது செயல்படுத்துவாரா?
இதை உபதேசித்த இயேசுவாவது செயல்படுத்திக் காட்டினாரா?
என்றால் அதுவும் கிடையாது என்று பைபிளே சான்று பகர்கின்றது.

ஒரு போலி மாயையை ஏற்படுத்தி தங்கள் மதத்தைப் பரப்புவதற்காக வேண்டி இயேசு இப்படி போதித்தார் என்று பிரச்சாரம் செய்து பாமர மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றனர்


பைபிள் புதிய ஏற்பாடு : BIBLE NEW TESTAMENT.

பைபிள்: மத்தேயு 5 அதிகாரம். ஸ்லோகம். 39
BIBLE: MATHEW CHAPTER 5. VERSE 39
________________________________________
39. நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; தீமையோடு எதிர்த்து நிற்கவேண்டாம்; ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தில் அறைந்தால், அவனுக்கு மறு கன்னத்தையும் திருப்பிக் கொடு.

39. But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.

ஆதாரம். http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Matthew&Chapter=5&Verse=39&Kjv=2
--------------------------

மேற்கண்டவைக்கு நேர் மாறாக ஏசுவே என்ன சொல்கிறார்? சிரிப்பதா? அழுவதா?

பைபிள் புதிய ஏற்பாடு : NEW TESTAMEANT.


பைபிள்: யோவான் 18 அதிகாரம் ஸ்லோகம். 22 – 23.
BIBLE: JOHN. 18. VERSES 22 - 23

________________________________________
22. இப்படி அவர் சொன்னபொழுது, சமீபத்தில் நின்ற சேவகரில் ஒருவன்: பிரதான ஆசாரியனுக்கு இப்படியா உத்தரவு சொல்லுகிறது என்று, இயேசுவை ஒரு அறை அறைந்தான்.

22.And when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, Answerest thou the high priest so?

23. இயேசு அவனை நோக்கி: நான் தகாதவிதமாய்ப் பேசினதுண்டானால், தகாததை ஒப்புவி; நான் தகுதியாய்ப் பேசினேனேயாகில், என்னை ஏன் அடிக்கிறாய் என்றார்.

23.Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil: but if well, why smitest thou me?

ஆதாரம். http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=John&Chapter=18&Verse=22-23&Kjv=2
===================================

உலகில் சாந்தியையும், சமாதானத்தையும் ஏற்படுத்த கிறிஸ்துவத்தால்தான் முடியும் என்று ஒரு புறம் கூறிக்கொண்டு மறுபுறம் சிலுவைப் போர்களில் கோடிக்கணக்கில் மனித உயிர்களை கொன்று இரத்த ஆற்றை ஓட்டியது

போதாதென்று ஈராக்கிலும், ஆப்கானிஸ்தானிலும், உலகின் இன்ன பிற பாகங்களிலும் கர்த்தரின் பெயரால் மனித குலத்திற்கே பேரழிவை இக்கிறிஸ்தவ நாடுகளும் அவை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவ மிஷினரிகளும் இப்போதுமட்டுமல்ல எப்போதுமே ஏற்படுத்தியே வந்துள்ளன என்பது பலரும் அறிந்ததே.

இது ஒருபுறமிருக்க இதுபோன்ற பயங்கரவாத செயல்களை போதிக்கக்கூடிய வசனங்களும், தீவிரவாதத்தை வலியுறுத்தக்கூடிய வசனங்களும், மனித உரிமை மீறலை ஆதரிக்கக்கூடிய குறிப்பாக உலக அமைதிக்கு வேட்டு வைக்கக் கூடிய வசனங்கள் பைபிளில் அதிகமதிகம் காணப்படுகின்றது என்ற உன்மையைச் சொன்னால் மட்டும் பலருக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தும்.

காரணம் பைபிளின் வசனங்கள் சமாதானத்தையே போதிக்கின்றது என்ற ஒரு மாயை இந்த கிறிஸ்தவமிஷினரிகளால் பாமரமக்களிடத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டதன் விளைவு, இந்த நம்பிக்கை இந்த மக்களிடத்தில் பரவலாகக் காணப்படுகின்றது.

நாம் மேலே சொன்ன வசனங்கள் பைபிளில் உன்மையிலேயே இருக்கின்றதா என்பதற்கான விளக்கங்களைப் பார்ப்பதற்கு முன்னால் சமாதானத்தையே பைபிள் போதிக்கின்றது என்று அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வசனங்களின் நிலையை பார்த்துவிடுவோம்.

பைபிள் சமாதானத்தையே போதிக்கின்றது என்பதற்கு கிறிஸ்தவர்களும் கிறிஸ்தவ மிஷினரிகளும் காட்டக்கூடிய முக்கியமான ஆதாரம் மத்தேயு 5:39 ல் வரக்கூடிய

'ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தில் அறைந்தால், அவனுக்கு மறுகன்னத்தையும் திருப்பிக்கொடு' என்ற வசனமே!

பைபிள்: மத்தேயு 5 அதிகாரம் ஸ்லோகம். 39
BIBLE: MATTHEWS. CHAPTER 5 VERSE; 39
________________________________________
39. நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; தீமையோடு எதிர்த்து நிற்கவேண்டாம்; ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தில் அறைந்தால், அவனுக்கு மறு கன்னத்தையும் திருப்பிக் கொடு.

But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.

ஆதாரம்.   http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Matthew&Chapter=5&Verse=39&Kjv=2

அதாவது ஒருவன் உனது வலது கன்னத்தில் அறைந்தால் அவனை எதிர்க்காமல் - எந்த மறுபேச்சும் பேசாமல் உடனேயே உனது இடது கன்னத்தைக் காட்டு என்று இயேசு போதித்தார் என்று இவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.

இந்த வசனம் சொல்லவருகின்ற கருத்து கேட்பதற்கு நன்றாக இருந்தாலும் அதை செயல்படுத்துவதற்கு சாத்தியபடுமா என்பதை நாம் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும்.

இதில் சொல்லப்படக்கூடிய கருத்து இந்த நடைமுறை உலகிற்கு சாத்தியப்படுமா?

இயேசு சொன்னதாகச் கூறப்படும் இந்த போதனையை யாராவது செயல்படுத்துவார்களா?

எந்த ஒரு கிறிஸ்தவராவது செயல்படுத்துவாரா?

கிடையாது.

அல்லது இதை உபதேசித்த இயேசுவாவது செயல்படுத்திகக்காட்டினாரா என்றால் அதுவும் கிடையாது என்று பைபிளே சான்று பகர்கின்றது.

பைபிள்: யோவான் 18 அதிகாரம் ஸ்லோகம். 22 – 23
BIBLE: JOHN CHAPTER 18 VERSES; 22-23
________________________________________
22. இப்படி அவர் சொன்னபொழுது, சமீபத்தில் நின்ற சேவகரில் ஒருவன்: பிரதான ஆசாரியனுக்கு இப்படியா உத்தரவு சொல்லுகிறது என்று, இயேசுவை ஒரு அறை அறைந்தான்.

And when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, Answerest thou the high priest so?


23. இயேசு அவனை நோக்கி: நான் தகாதவிதமாய்ப் பேசினதுண்டானால், தகாததை ஒப்புவி; நான் தகுதியாய்ப் பேசினேனேயாகில், என்னை ஏன் அடிக்கிறாய் என்றார்.

Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil: but if well, why smitest thou me?
ஆதாரம். http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=John&Chapter=18&Verse=22-23&Kjv=2

ஆனாலும் ஒரு போலி மாயையை ஏற்படுத்தி தங்கள் மதத்தைப் பரப்புவதற்காக வேண்டி இயேசு இப்படி போதித்தார் என்று பிரச்சாரம் செய்து பாமர மக்களை ஏமாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

இதில் முக்கியமான விஷயத்தை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதாவது இந்த வசனம் ஏதோ 'ஒரு கன்னத்தில் அறைந்தால் மறுகன்னத்தை காட்டவேண்டும்' என்பதை மட்டும் தான் போதிக்கின்றது என்பது இதன் கருத்தல்ல.

கிறிஸ்தவர்கள் இந்த ஒரு கருத்தை மட்டும்தான் பெரும்பாலும் எடுத்துக்காட்டுவார்கள். ஆனால் இயேசு (?) சொன்னதாக வரும் அந்த வசனத்தின் மூலம் அவர் சொல்ல வரும் செய்தி என்ன என்பதை அதைத்தொடர்ந்து வரக்கூடிய மற்றவசனங்களைக் கவனித்தால் தெளிவு கிடைத்துவிடும்.

அதாவது மத்தேயு வசனத்தில் தெளிவாகவே அதன் கருத்து தெரியப்படுத்துகின்றது.

'நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். தீமையோடு எதிர்த்து நிற்கவேண்டாம். ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தில் அறைந்தால், அவனுக்கு மறுகன்னத்தையும் திருப்பிக்கொடு. உன்னோடு வழக்காடி உன் வஸ்திரத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்றிருக்கிறவனுக்கு உன் அங்கியையும் விட்டுவிடு. ஒருவன் உன்னை ஒரு மைல் தூரம் வரப் பலவந்தம் பண்ணினால், அவனோடு இரண்டு மைல் தூரம் போ' - மத்தேயு 5:39-41

பைபிள்: மத்தேயு 5 அதிகாரம் ஸ்லோகம்.39 – 41
BIBLE: MATTHEW CHAPTER 5. VERSES 39 - 41
________________________________________
39. நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; தீமையோடு எதிர்த்து நிற்கவேண்டாம்; ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தில் அறைந்தால், அவனுக்கு மறு கன்னத்தையும் திருப்பிக் கொடு.

But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.


40. உன்னோடு வழக்காடி உன் வஸ்திரத்தை எடுத்துக் கொள்ளவேண்டுமென்றிருக்கிறவனுக்கு உன் அங்கியையும் விட்டுவிடு.
And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also.


41. ஒருவன் உன்னை ஒரு மைல் தூரம் வரப் பலவந்தம் பண்ணினால், அவனோடு இரண்டு மைல் தூரம் போ.
And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.

ஆதாரம். http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Matthew&Chapter=5&Verse=39-41&Kjv=2

இந்த வசனங்களின் மூலம் நீ யாரையும் எதிர்த்து நிற்காதே. உன்னை எவனாவது அடித்தால் அவனைத் திருப்பி அடிக்காதே. உனது ஒரு கண்ணத்தில் அறைந்தால் மறுகன்னத்தைக் காட்டு. உன்னிடமிருந்து ஏதாவது ஒன்றைப் பறிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் அதோடு சேர்த்து மற்றொன்றையும் கொடு என்று சொல்வருகின்றார்.

உதாரணமாக ஒரு ரௌடி அடாவடியாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் மாமூல் கேட்டு மிரட்டினால் உடனேயே நீ இரண்டு லட்சம் ரூபாய் கொடு என்பது தான் இந்த போதனை (?) சொல்ல வரும் கருத்து.

இதை எந்த மனிதனாவது பின்பற்ற முடியுமா?

எந்த கிறிஸ்தவ நாடாவது இதை சட்டமாக்குமா?

ஒரு கிறிஸ்தவராவது இதைபின்பற்றுவாரா முடியவே முடியாது.

பேச்சுக்கு வேண்டுமானால் சொல்லிக் கொன்டிருக்கலாமேயொழிய இதை செயல்படுத்துவது என்பது அறவே முடியாத காரியமே.

உதாரனமாக இந்த வசனத்தை நம்பக்கூடிய கிறிஸ்தவர் ஒருவனுடைய சகோதரனையோ அல்லது அவரது குழந்தையையோ ஒருவன் கொலைசெய்துவிட்டான் என்று வைத்துக்கொள்வோம். உடனே அந்த கொலைக்கு கண்டனம் தெரிவிக்காமல் தனது மற்றொரு சகோதரனைக் கொலை செய் என்று அந்த கொலைகாரனிடம் கொடுப்பாரா?

சமீபத்தில் ஒரிசாவில் சில கிறிஸ்தவ கன்னியாஸத்திரிகள் சில பயங்கரவாதிகளால் கற்பழிக்கப்பட்டார்கள். உடனே இந்த கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? இரண்டு பேரை கற்பழித்தாயா? (இயேசுவின் போதனைப்படி) இன்னும் இரண்டு கண்ணியாஸ்திரிகளை எடுத்து கற்பழித்துக்கொள்ளுங்கள் என்றல்லவா சொல்லியிருக்க வேண்டும்? அதை செய்தார்களா? முடியுமா? மாறாக இந்த கொடுமையை எதிர்த்து ஆர்பாட்டமும் - போராட்டமும் செய்தார்கள்.

ஓரிசாவில் ஒரு பாதிரியாரும் அவர் மகனும் தாராசிங் என்பவனால் உயிரோடு எரித்துக்கொல்லப்பட்டார்கள். உடனே கிறிஸ்தவ உலகம் இதை எதிர்த்து ஆர்பாட்டங்களும் போராட்டங்களிலும் ஈடுபட்டதேயொழிய இன்னொரு பாதிரியாரையும் அவர் மகளையும் தாராசிங்கிடம் கொடுத்து எரிக்கச் சொல்லவில்லை.

சமீபத்தில் ஒரிசாவில் பல சர்ச்சுகள் சங்பரிவார்களால் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன. ஆனால் இந்த போதனையை பெயரளவுக்கு பாமரமக்களை ஏமாற்றி பிரச்சாரம் செய்யும் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த போதனையை செயல் படுத்துவது போல் மேலும் இரு மடங்காக சர்ச்சுக்களை கொளுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று அனுமதி வழங்கினார்களா என்றால் இல்லை. மாறாக இந்த கொடுமையை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்தார்கள். இதை எதிர்த்து வழக்குகளைச் சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த அக்கிரமத்தை எதிர்த்தும் கண்டித்தும் எழுதினார்கள்.

உலகத்தில் ஒருத்தராவது - ஒரு உன்மையான கிறிஸ்தவராவது பைபிளில் உள்ளதன் படி செயல்படுவோம் என்றார்களா என்றால் கிடையவே கிடையாது.

காரணம் இந்த போதனை என்பது யாராலும் செயல்படுத்த முடியாத, இந்த நடைமுறை உலகிற்கு சாத்தியப்படாத ஒரு போதனை என்பது அவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும்.

ஆனாலும் இதை அவர்கள் பெயருக்காவது பிரச்சாரம் செய்யத்தான் செய்கிறார்கள்.

இது ஒருபுறமிருக்க, இந்த போதனையை போதித்ததாகச் சொல்லப்படும் இயேசுவாவது இதை செயல்படுத்தி காட்டிஇருக்க வேண்டுமல்லவா?

அவரது வாழ்விலும் அவர் துன்புறுத்தப்படுகின்றார். இது போன்ற பிரச்சனைகளையும் சந்தித்து இருக்கின்றார். அதை அவரும் செயல்படுத்தவில்லை என்பது தான் இதில் வேடிக்கையிலும் வேடிக்கை.

அது பற்றி பைபிளில் வரக்கூடிய வசனத்தைப் பாருங்கள்:

'இப்படி அவர் சொன்னபொழுது, சமீபத்தில் நின்ற சேவகரில் ஒருவன்: பிரதான ஆசாரியனுக்கு இப்படியா உத்தரவு சொல்லுகிறது என்று, இயேசுவை ஒரு அறை அறைந்தான். இயேசு அவனை நோக்கி: நான் தகாத விதமாய்ப் பேசினதுண்டானால், தகாததை ஒப்புவி நான் தகுதியாய்ப் பேசினேனேயாகில், என்னை ஏன் அடிக்கிறாய் என்றார்.- யோவான் : 18:22-23

இந்தவசனத்தில் இயேசுவை ஒருவன் அறைந்ததும் அவர் மறுகனமே மற்றொரு இடத்தைக் காட்டி இங்கும் அறை என்றல்லவா சொல்லியிருக்க வேண்டும்.

அதை விடுத்து அவரோ 'நான் தப்பா பேசினால் என்னை அடி. நான் சரியாக பேசினால் என்னை ஏன் அடிக்கின்றாய்?' என்று எதிர்த்து கேட்கிறார் என்றால் என்ன அர்த்தம்?

இந்த வசனம் சாத்தியப்படுமானால் அவராவது செய்து காட்டி இருக்க வேண்டியது தானே.

நாம் மேலே கேள்வி எழுப்பியது போல் அடிதடி சம்பவங்களோ, கற்பழிப்பு சம்பவங்களோ அல்லது தீ எரிப்பு சம்பவங்களோ இங்கே நடைபெறவில்லை. குறைந்தபட்சம் அவர் கன்னத்தில் அறைந்துள்ளார்கள். அவர் மறு கன்னத்தை காட்டி இதோ அடித்துக்கொள் என்று சொல்லியிருக்கலாம் அல்லவா?

ஆனால் செய்யவில்லை.

காரணம் கண்டிப்பாக இது இயேசுவின் போதனையாக இருக்க முடியாது.

இரண்டாவது இதை யாராலும் எப்போதும் பின்பற்ற முடியாத செயல்படுத்த முடியாத சாத்தியப்படாத சட்டமும் கூட.

இப்படி இந்த வசனத்தின் மூலம் யாராலும் சாத்தியப்படுத்த முடியாது என்ற பிறகும் இதை வைத்து இந்த மக்களை ஏமாற்றும் கிறிஸ்தவர்களை என்ன வென்று சொல்வது?

யாராலும் செயல்படுத்த முடியாத, இதை போதித்ததாக சொல்லப்படும் இயேசுவாலேயே செயல்படுத்த முடியாத, ஏட்டளவில் இருக்கும் ஒரு போதனையை எதற்காக இந்தக் கிறிஸ்தவர்களும் கிறிஸ்தவ மிஷினரிகளும் பிரச்சாரம் செய்யவேண்டும். சிந்திக்க வேண்டாமா?

. இதை சொன்ன இயேசுவும் பின்பற்ற வில்லை.

இதை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய கிறிஸ்தவர்களும் பின்பற்ற போவதில்லை.


ஆனால் இந்த கிறிஸ்தவர்களும் மக்களை ஏமாற்றியே பழக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ மிஷினரிகளும்; யாராலும் செயல்படுத்தமுடியாத இது போன்ற போதனைகளை (?) மக்கள் மத்தியில் பிரச்சாரம் செய்வது மக்களை மடையர்களாக்கவே என்பதை யாராவது மறுக்க முடியுமா?

இதில் இன்னொரு உன்மையையும் நாம் கவனித்தாக வேண்டும். அதாவது, இது போன்ற சாத்தியமற்ற ஒரு போதனையை குறிப்பாக தனிமனிதர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட ஒரு போதனையை இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆட்சி நடைபெரும் நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய குற்றவியல் சட்டங்களோடு ஒப்பிட்டு கிறிஸ்தவமார்க்கம் சமாதானத்தைப் போதிப்பதாகவும் இஸ்லாம் அதற்கு எதிரான சட்டங்களை சொல்லுவதாகவும் ஒரு பொய்பிரச்சாரத்தையும் செய்து வருகின்றனர். அதற்காகத்தான் பைபிளின் இந்த போதனை சாத்தியமற்றது - மடத்தனமானது என்று தெரிந்தும் இவர்களால் பிரச்சாரம் செய்யப்படுகின்றது.

எனவே சகோதரர்கள் இது போன்ற பொய்யான பிரச்சாரங்களை முறியடித்து உன்மைநிலையை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த முன்வரவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

ஆதாரம். THANKS AND COURTSEY TO http://egathuvam.blogspot.com/2008/06/blog-post_08.html


http://egathuvam.blogspot.com/2008/06/blog-post_08.html தளத்தை நமது கவனத்திற்கு அனுப்பி தந்த பீட்டர் சௌந்தர‌ராஜ் அவர்களுக்கு நன்றி.

Sunday, July 18, 2010

க‌ர்த்தருக்கு "இவ்ளோ" படைக்க‌னுமாம். பைபிள்.

ரட்சிக்கும் கர்த்தர் தனக்கு படைக்க கட்டளையிட்ட உணவு லிஸ்ட்.. (MENU) இதோ!!!. படித்து சிந்தியுங்கள்.

பைபிள் கடவுளின் வார்த்தைகள்.

பைபிள்: ‍எண்ணாகமம். 28 அதிகாரம். ஸ்லோக‌ம் 1 - 31
BIBLE: NUMBERS. CHAPTER. 28. VERSES 1 - 31
________________________________________
1. கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி:
1.And the LORD spake unto Moses, saying,

2. எனக்குச் சுகந்தவாசனையாக, தகனபலிகளுக்கு அடுத்த காணிக்கையையும் அப்பத்தையும், குறித்தகாலத்தில் எனக்குச் செலுத்தும்படிக்குக் கவனமாயிருக்கக்கடவீர்கள் என்று நீ இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குக் கட்டளையிடு.
2.Command the children of Israel, and say unto them, My offering, and my bread for my sacrifices made by fire, for a sweet savour unto me, shall ye observe to offer unto me in their due season.

3. மேலும் நீ அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் கர்த்தருக்குச் செலுத்தவேண்டிய தகனபலி என்னவென்றால்: நித்திய சர்வாங்க தகனபலியாக நாடோறும் ஒரு வயதான பழுதற்ற இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகளைப் பலியிடவேண்டும்.
3.And thou shalt say unto them, This is the offering made by fire which ye shall offer unto the LORD; two lambs of the first year without spot day by day, for a continual burnt offering.

4. காலையில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியையும், மாலையில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியையும் பலியிட்டு,
4.The one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer at even;

5. போஜனபலியாக ஒரு மரக்காலிலே பத்தில் ஒரு பங்கானதும் இடித்துப் பிழிந்த காற்படி எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமாகிய மெல்லிய மாவையும் செலுத்தக் கடவீர்கள்.
5.And a tenth part of an ephah of flour for a meat offering, mingled with the fourth part of an hin of beaten oil.

6. இது சீனாய் மலையிலே கட்டளையிடப்பட்ட நித்திய சர்வாங்க தகனபலி; இது கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசனைக்கான தகனபலி.
6.It is a continual burnt offering, which was ordained in mount Sinai for a sweet savour, a sacrifice made by fire unto the LORD.

7. காற்படி திராட்சரசம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு அடுத்த பானபலி; பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே கர்த்தருக்கு அந்த இரசம் பானபலியாக வார்க்கப் படக்கடவது.
7.And the drink offering thereof shall be the fourth part of an hin for the one lamb: in the holy place shalt thou cause the strong wine to be poured unto the LORD for a drink offering.

8. காலையின் போஜனபலிக்கும் அதின் பானபலிக்கும் ஒப்பாகவே மாலையில் மற்ற ஆட்டுக்குட்டியையும் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசனையான தகனபலியாகச் செலுத்தக்கடவீர்கள்.
8.And the other lamb shalt thou offer at even: as the meat offering of the morning, and as the drink offering thereof, thou shalt offer it, a sacrifice made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

9. ஓய்வுநாளிலோ போஜனபலிக்காக ஒரு வயதான பழுதற்ற இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகளையும், பத்தில் இரண்டு பங்கானதும் எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமான மெல்லிய மாவையும், அதின் பானபலியையும் செலுத்தக்கடவீர்கள்.
9.And on the sabbath day two lambs of the first year without spot, and two tenth deals of flour for a meat offering, mingled with oil, and the drink offering thereof:

10. நித்தமும் செலுத்தும் சர்வாங்க தகனபலியும் அதின் பானபலியும் அன்றி ஒவ்வொரு ஓய்வுநாளிலும் (sundays)  இந்தச் சர்வாங்க தகனபலியும் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
10.This is the burnt offering of every sabbath, beside the continual burnt offering, and his drink offering.

11. உங்கள் மாதப்பிறப்புகளில் நீங்கள் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க தகனபலியாக இரண்டு காளைகளையும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவையும், ஒரு வயதான பழுதற்ற ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளையும் செலுத்தக்கடவீர்கள்.
11.And in the beginnings of your months ye shall offer a burnt offering unto the LORD; two young bullocks, and one ram, seven lambs of the first year without spot;

12. போஜனபலியாக ஒவ்வொரு காளைக்குப் பத்தில் மூன்றுபங்கானதும் எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமான மெல்லிய மாவையும், போஜனபலியாக ஒரு ஆட்டுக்கடாவுக்குப் பத்தில் இரண்டு பங்கானதும் எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமான மாவையும்,
12.And three tenth deals of flour for a meat offering, mingled with oil, for one bullock; and two tenth deals of flour for a meat offering, mingled with oil, for one ram;

13. போஜனபலியாக ஒவ்வொரு ஆட்டுக்குட்டிக்குப் பத்தில் ஒரு பங்கானதும் எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமான மாவையும் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசனையான சர்வாங்க தகனபலியாகச் செலுத்தக்கடவீர்கள்.
13.And a several tenth deal of flour mingled with oil for a meat offering unto one lamb; for a burnt offering of a sweet savour, a sacrifice made by fire unto the LORD.

14. அவைகளுக்கேற்ற பானபலிகள் திராட்சரசத்தில் காளைக்கு அரைப்படியும், ஆட்டுக்கடாவுக்குப் படியில் மூன்றில் ஒரு பங்கும், ஆட்டுக்குட்டிக்குக் காற்படி ரசமுமாயிருக்கவேண்டும்; இது வருஷ முழுவதும் மாதந்தோறும் செலுத்தப்படவேண்டிய சர்வாங்க தகனபலி.
14.And their drink offerings shall be half an hin of wine unto a bullock, and the third part of an hin unto a ram, and a fourth part of an hin unto a lamb: this is the burnt offering of every month throughout the months of the year.

15. நித்தமும் இடப்படும் சர்வாங்க தகனபலியும் அதின் பானபலியும் அன்றி, பாவநிவாரண பலியாகக் கர்த்தருக்கு ஒரு வெள்ளாட்டுக்கடாவும் செலுத்தப்படவேண்டும்.
15.And one kid of the goats for a sin offering unto the LORD shall be offered, beside the continual burnt offering, and his drink offering.

16. முதலாம் மாதம் பதினாலாம் தேதி கர்த்தருக்கு உரிய பஸ்கா.
16.And in the fourteenth day of the first month is the passover of the LORD.

17. அந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி பண்டிகைநாள்; ஏழுநாளளவும் புளிப்பில்லாத அப்பம் புசிக்கவேண்டும்.
17.And in the fifteenth day of this month is the feast: seven days shall unleavened bread be eaten.

18. முதலாம் நாளிலே பரிசுத்த சபை கூடுதல் இருக்கவேண்டும்; அன்றைத்தினம் சாதாரணமான யாதொரு வேலையும் செய்யலாகாது.
18.In the first day shall be an holy convocation; ye shall do no manner of servile work therein:

19. அப்பொழுது நீங்கள் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க தகனபலியாக இரண்டு காளைகளையும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவையும், ஒரு வயதான பழுதற்ற ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளையும்,
19.But ye shall offer a sacrifice made by fire for a burnt offering unto the LORD; two young bullocks, and one ram, and seven lambs of the first year: they shall be unto you without blemish:

20. அவைகளுக்கேற்ற போஜனபலியாக எண்ணெயிலே பிசைந்த மெல்லிய மாவிலே காளைக்காகப் பத்தில் மூன்று பங்கையும், ஆட்டுக்கடாவுக்காகப் பத்தில் இரண்டு பங்கையும்,
20.And their meat offering shall be of flour mingled with oil: three tenth deals shall ye offer for a bullock, and two tenth deals for a ram;

21. ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒவ்வொன்றிற்காகப் பத்தில் ஒரு பங்கையும்,
21.A several tenth deal shalt thou offer for every lamb, throughout the seven lambs:

22. உங்கள் பாவநிவர்த்திக்கென்று பாவநிவாரணபலியாக ஒரு வெள்ளாட்டுக்கடாவையும் செலுத்தக்கடவீர்கள்.
22.And one goat for a sin offering, to make an atonement for you.

23. காலையிலே நித்தமும் செலுத்தும் சர்வாங்க தகனபலியையும் அன்றி இவைகளையும் செலுத்தக்கடவீர்கள்.
23.Ye shall offer these beside the burnt offering in the morning, which is for a continual burnt offering.

24. இந்தப்பிரகாரம் ஏழுநாளளவும் நாடோறும் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசனையான தகனபலி செலுத்தக்கடவீர்கள்; நித்தமும் செலுத்தப்படும் சர்வாங்க தகனபலியையும் அதின் பானபலியையும் அன்றி, இதையும் செலுத்தவேண்டும்.
24. After this manner ye shall offer daily, throughout the seven days, the meat of the sacrifice made by fire, of a sweet savour unto the LORD: it shall be offered beside the continual burnt offering, and his drink offering.

25. ஏழாம் நாளிலே (SUNDAYS)பரிசுத்த சபைகூடுதல் இருக்கவேண்டும்; அதில் சாதாரணமான யாதொரு வேலையும் செய்யலாகாது.
25. And on the seventh day ye shall have an holy convocation; ye shall do no servile work.

26. அந்த வாரங்களுக்குப்பின் நீங்கள் கர்த்தருக்குப் புதிய போஜனபலியாக முதற்கனிகளைச் செலுத்தும் பண்டிகை நாளிலும் பரிசுத்த சபைகூடுதல் இருக்கவேண்டும்; அதில் சாதாரணமான யாதொரு வேலையும் செய்யலாகாது.
26. Also in the day of the firstfruits, when ye bring a new meat offering unto the LORD, after your weeks be out, ye shall have an holy convocation; ye shall do no servile work:

27. அப்பொழுது நீங்கள் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசனையான சர்வாங்க தகனபலியாக இரண்டு காளைகளையும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவையும், ஒரு வயதான ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளையும்.
27. But ye shall offer the burnt offering for a sweet savour unto the LORD; two young bullocks, one ram, seven lambs of the first year;

28. அவைகளின் போஜனபலியாக எண்ணெயிலே பிசைந்த மெல்லிய மாவில் ஒரு காளைக்காகப் பத்தில் மூன்று பங்கையும், அந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவுக்காகப் பத்தில் இரண்டு பங்கையும்,
28. And their meat offering of flour mingled with oil, three tenth deals unto one bullock, two tenth deals unto one ram,

29. ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒவ்வொன்றிற்காகப் பத்தில் ஒரு பங்கையும்,
29. A several tenth deal unto one lamb, throughout the seven lambs;

30. உங்களுக்காகப் பாவநிவர்த்தி செய்யும்படிக்கு ஒரு வெள்ளாட்டுக்கடாவையும் செலுத்தக்கடவீர்கள்.
30. And one kid of the goats, to make an atonement for you.
31. நித்திய சர்வாங்க தகன பலியையும் அதின் போஜனபலியையும் அதின் பானபலியையும் அன்றி, இவைகளையும் செலுத்தக்கடவீர்கள்; இவைகள் பழுதற்றவைகளாயிருக்கவேண்டும்.
31.Ye shall offer them beside the continual burnt offering, and his meat offering, (they shall be unto you without blemish) and their drink offerings.

ஆதாரம்: http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Numbers&Chapter=28&Verse=1-31&Kjv=2

---------------------------------
மேற்கண்டவை அனைத்தும் இன்றளவும் பைபிளில் (பைபிள் கடவுளின் வார்த்தைகள்) உள்ளன. இது பழைய ஏற்பாடு மோசேயின் Moses காலத்திலுள்ளது இது செல்லத்தக்கதில்லை என்பார்கள்.

கர்த்தர் மோசேயிக்குத்தானே Moses பத்துக்கட்டளைகளை TEN COMMANDMENTS நேர்முகமாக கொடுத்தார்?.

ஆனால் அதே பழைய ஏற்பாட்டில் மோசேயின் Moses பத்து கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுவார்கள். அந்த பத்துக்கட்டளைகளை TEN COMMANDMENTS மோசேயிக்கு Moses கொடுத்த கர்த்தரும் இப்பொழுது உள்ள கர்த்தரும் வெவ்வேறா? புரியவில்லை.

Friday, July 16, 2010

கிறிஸ்துவத்துக்குள் ஒரு கலக‌க்குரல். "குங்குமம்"

பாதிரிகளால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட ஒரு கன்னியாஸ்த்ரியின் சோகக்கதை.

ஆதாரம். நன்றி: "குங்குமம்" 19.03.09

பட‌ங்களின் மேல் க்ளிக் செய்து பெரிதாக்கி படிக்கவும்.

Thursday, July 15, 2010

கர்த்தரின் காற்றுபிரியுமாம் சங்கீதமாய்!!??.. பைபிள்

HARP.  சுரமண்டலம்

கர்த்தரின் ஆசனவழி ஒலி சங்கீத ஒலியாக? பைபிள்

பைபிள்: ஏசாயா 16 அதிகாரம் ஸ்லோகம் 10 - 11

BIBLE: ISIAH. CHAPTER 16 VERSE: 10-11
_______________________________________

10. பயிர் வெளியிலிருந்து சந்தோஷமும் களிப்பும் அற்றுப்போயின; திராட்சத்தோட்டங்களில் பாடலுமில்லை ஆர்ப்பரிப்புமில்லை; ஆலையில் ரசத்தை மிதிக்கிறவனுமில்லை; சந்தோஷ ஆரவாரத்தை ஓயப்பண்ணினேன்.

10. And gladness is taken away, and joy out of the plentiful field; and in the vineyards there shall be no singing, neither shall there be shouting: the treaders shall tread out no wine in their presses; I have made their vintage shouting to cease.

11. ஆகையால் மோவாபினிமித்தம் (மோஆபுக்காக) என் குடல்களும், கிராரேசினிமித்தம் என் உள்ளமும் சுரமண்டலத்தைப் ( சுரமண்டலம்= HARP. ஹார்ப் படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கும் வீணையை போன்று ஒலி எழுப்பும் சங்கீத வாத்தியம்.) போல் தொனிக்கிறது.

11.Wherefore my bowels shall sound like an harp for Moab, and mine inward parts for Kirharesh.

bowels shall sound  குடல்கள் தொனிப்பது (சப்தமிடுவது) என்றால் எப்படி? எதன் மூலமாக? ஆசனவாயில் மூலமாக காற்று பிரிவது தானே?

ஆதாரம். http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Isaiah&Chapter=16&Verse=10-11&Kjv=2

======================

இந்த மோஆப் Moab  யார்? படிக்கவும்.
தகப்பனை கற்பழித்த புத்திரிகள்.

என்ற‌ ப‌திவில் மோஆப் பின் பிறப்பு ப‌ற்றி கூறப்ப‌பட்டிருக்கிற‌து.

Wednesday, July 14, 2010

தகப்பனை கற்பழித்த புத்திரிகள்.

புத்திரிகள் சந்ததிக்காக தகப்பனை குடித்து மயங்க வைத்து உடலுறவு கொண்டு பிற்காலத்தில் சக்தி வாய்ந்து இரு பெரும் கூட்டத்தார்களுக்கு தலைவராகின 2 ஆண்குழந்தைகளை பெற்றார்கள் .பைபிளிலில் சித்தரிக்கப்படுறது.


பெற்ற தகப்பனிடம் விரும்பி உடலுறவா?

மகள்கள் குடித்து மயங்க வைத்து தகப்பனுடன் சந்ததி உண்டாகும்படிக்கு உடலுறவு.

பைபிள்: ஆதியாகமம். 19 அதிகாரம். ஸ்லோகம் 30-38.

BIBLE: GENESIS. CHAPTER: 19, VERSE: 30-38.

________________________________________

30. பின்பு லோத்து சோவாரிலே குடியிருக்கப் பயந்து, சோவாரை விட்டுப்போய், அவனும் அவனோடேகூட அவனுடைய இரண்டு குமாரத்திகளும் மலையிலே வாசம்பண்ணினார்கள்; அங்கே அவனும் அவனோடேகூட அவனுடைய இரண்டு குமாரத்திகளும் கெபியிலே குடியிருந்தார்கள்.

30.And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters.

31. அப்பொழுது மூத்தவள் இளையவளைப் பார்த்து: நம்முடைய தகப்பன் முதிர்வயதானார், பூமியெங்கும் நடக்கிற முறைமையின்படியே நம்மோடே சேரப் பூமியிலே ஒரு புருஷனும் இல்லை.

31.And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth:

32. நம்முடைய தகப்பனால் சந்ததி உண்டாகும்படிக்கு, அவருக்கு மதுவைக் குடிக்கக்கொடுத்து, அவரோடே சயனிப்போம் வா என்றாள்.

32.Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father.

33. அப்படியே அன்று இரவிலே, தங்கள் தகப்பனுக்கு மதுவைக் குடிக்கக் கொடுத்தார்கள். மூத்தவள் போய், தன் தகப்பனோடே சயனித்தாள்; அவள் சயனித்ததையும் எழுந்திருந்ததையும் அவன் உணராதிருந்தான்.

33.And they made their father drink wine that night: and the firstborn went in, and lay with her father; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.

34. மறுநாளிலே மூத்தவள் இளையவளைப் பார்த்து: நேற்று ராத்திரி நான் தகப்பனோடே சயனித்தேன்; இன்று ராத்திரியும் மதுவைக்குடிக்கக் கொடுப்போம், நம்முடைய தகப்பனால் சந்ததி உண்டாகும்படி நீ போய் அவரோடே சயனி என்றாள்.

34.And it came to pass on the morrow, that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father.

35. அப்படியே அன்று ராத்திரியிலும் தங்கள் தகப்பனுக்கு மதுவைக்குடிக்கக் கொடுத்தார்கள். அப்பொழுது இளையவள் எழுந்து போய், அவனோடே சயனித்தாள்; அவள் சயனித்ததையும் எழுந்திருந்ததையும் அவன் உணராதிருந்தான்.

35.And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.

36. இவ்விதமாய் லோத்தின் குமாரத்திகள் இருவரும் தங்கள் தகப்பனாலே கர்ப்பவதியானார்கள்.

36.Thus were both the daughters of Lot with child by their father.

37. மூத்தவள் ஒரு குமாரனைப் பெற்று, அவனுக்கு மோவாப் என்று பேரிட்டாள்; அவன் இந்நாள்வரைக்கும் இருக்கிற மோவாபியருக்குத் தகப்பன்.

37.And the firstborn bare a son, and called his name Moab: the same is the father of the Moabites unto this day.

38. இளையவளும் ஒரு குமாரனைப் பெற்று, அவனுக்குப் பென்னம்மி என்று பேரிட்டாள்; அவன் இந்நாள்வரைக்கும் இருக்கிற அம்மோன் புத்திரருக்குத் தகப்பன்.

38 And the younger, she also bare a son, and called his name Benammi: the same is the father of the children of Ammon unto this day.

ஆதார தளம்:-  http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Genesis&Chapter=19&Verse=30-38&Kjv=2

குழந்தை மோஆப் Moab பற்றி மேல் விபரங்களுக்கு செல்க தளம்:‍‍ http://www.keyway.ca/htm2002/moab.htm

குழந்தை பென்னம்மி BEN-AMMI பற்றி மேல் விபரங்களுக்கு செல்க தளம்: http://www.searchgodsword.org/enc/isb/view.cgi?number=T1323
----------------------

ALSO READ.
CLICK LINK:- த‌ன் சகோதரியை கற்பழித்து ஒதுக்கியவன்.
--------------------

இயேசு ஏசு கர்த்தர் கிறிஸ்தவம் பைபிள்

Tuesday, July 13, 2010

கதறினாரா கர்த்தர் தன்னுயிருக்காக? எப்படி? – பைபிள்.

கடவுள்  கர்த்தர் ஏசு கிறுஸ்து  சிலுவையில் தன் உயிருக்காக ம‌ட்டும் எப்படி கதறினார்.? பைபிள்


பைபிள் மத்தேயு 27. அதிகாரம். ஸ்லோகம். 40-47
BIBLE: MATHEW  . CHAPTER. 27. VERSES 40-47.
________________________________________

40. தேவாலயத்தை இடித்து, மூன்று நாளைக்குள்ளே கட்டுகிறவனே, உன்னை நீயே ரட்சித்துக்கொள்; நீ தேவனுடைய குமாரனானால் சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வா என்று அவரைத் தூஷித்தார்கள்.

40.And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.

41. அப்படியே பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் மூப்பரும் பரியாசம்பண்ணி:

41.Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said,

42. மற்றவர்களை ரட்சித்தான்; தன்னைத்தான் ரட்சித்துக்கொள்ளத் திராணியில்லை; இவன் இஸ்ரவேலின் ராஜாவானால் இப்பொழுது சிலுவையிலிருந்து இறங்கிவரட்டும், அப்பொழுது இவனை விசுவாசிப்போம்.

42.He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him.

43. தன்னை தேவனுடைய குமாரனென்று சொல்லி, தேவன்மேல் நம்பிக்கையாயிருந்தானே; அவர் இவன்மேல் பிரியமாயிருந்தால் இப்பொழுது இவனை இரட்சிக்கட்டும் என்றார்கள்.

43.He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God.

44. அவரோடே கூடச் சிலுவைகளில் அறையப்பட்ட கள்ளரும் அந்தப்படியே அவரை நிந்தித்தார்கள்.

44.The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth.

45. ஆறாம் மணி நேரமுதல் ஒன்பதாம் மணி நேரம் வரைக்கும் பூமியெங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று.

45.Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.

46. ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் இயேசு: ஏலீ! ஏலீ! லாமா சபக்தானி, என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார்; அதற்கு என் தேவனே! என் தேவனே! ஏன் என்னைக் கைவிட்டீர் என்று அர்த்தமாம்.

46.And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?

47. அங்கே நின்றவர்களில் சிலர் அதைக் கேட்டபொழுது: இவன் எலியாவைக் கூப்பிடுகிறான் என்றார்கள்.

47.Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias.

 ஆதாரம். சுட்டி:-    http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Matthew&Chapter=27&Verse=40-47&Kjv=2

________________________________________
பைபிள்: மாற்கு 15 அதிகாரம் ஸ்லோகம் 30-35
BIBLE:  MARK. CHAPTER 15. VERSES: 30-35
30. உன்னை நீயே இரட்சித்துக்கொள்; சிலுவையிலிருந்திறங்கிவா என்று அவரைத் தூஷித்தார்கள்.

30.Save thyself, and come down from the cross.

31. அப்படியே பிரதான ஆசாரியரும் வேதபாரகரும் தங்களுக்குள்ளே பரியாசம்பண்ணி: மற்றவர்களை இரட்சித்தான், தன்னைத்தான் இரட்சித்துக்கொள்ளத் திராணியில்லை.

31.Likewise also the chief priests mocking said among themselves with the scribes, He saved others; himself he cannot save.

32. நாம் கண்டு விசுவாசிக்கத்தக்கதாக இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாகிய கிறிஸ்து இப்பொழுது சிலுவையிலிருந்திறங்கட்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டார்கள். அவரோடேகூடச் சிலுவைகளில் அறையப்பட்டவர்களும் அவரை நிந்தித்தார்கள்.

32.Let Christ the King of Israel descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him.

33. ஆறாம்மணி நேரமுதல் ஒன்பதாம்மணி நேரம்வரைக்கும் பூமியெங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று.

33.And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.

34. ஒன்பதாம்மணி நேரத்திலே, இயேசு: எலோயீ! எலோயீ! லாமா சபக்தானி, என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார்; அதற்கு: என் தேவனே! என் தேவனே! ஏன் என்னைக் கைவிட்டீர் என்று அர்த்தமாம்.

34.And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?

35. அங்கே நின்றவர்களில் சிலர் அதைக் கேட்டபொழுது: இதோ எலியாவைக் கூப்பிடுகிறான் என்றார்கள்.

35.And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.

ஆதாரம். சுட்டி;-   http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Mark&Chapter=15&Verse=30-35&Kjv=2

Monday, July 12, 2010

மதம் மாற்ற முயற்ச்சிப்பவர்களை கொல்லவாம்.

பிறமத‌த்தை திணிப்பவர்களை கொல்லுங்கள். ‍‍‍பைபிள் உத்தரவு

கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் தொன்று தொட்டு இன்று வரை உலகெங்கும் கிறிஸ்துவத்தை பரப்பி மற்ற மதத்தினரை கிறிஸ்துவத்துக்கு மாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்களே. இவர்களுக்கு மாற்று மதங்களின் வேதங்கள் ஏதாவது தண்டனை கூறுகிறதா? இல்லையே !!!!
_______________________________________

பைபிள்: உபாகமம். அதிகாரம் 13 . ஸ்லோகம் 6 - 9
BIBLE: DEUTRONOMY. CHAPTER 13 VERSE 6 - 9
_______________________________________

6. உன் தாய்க்குப் பிறந்த உன் சகோதரனாகிலும், உன் குமாரனாகிலும், உன் குமாரத்தியாகிலும், உன் மார்பிலுள்ள உன் மனைவியாகிலும், உன் பிராணனைப்போலிருக்கிற உன் சிநேகிதனாகிலும் உன்னை நோக்கி: நாம் போய் வேறே தேவர்களைச் சேவிப்போம் வாருங்கள் என்று சொல்லி,

If thy brother, the son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, which is as thine own soul, entice thee secretly, saying, Let us go and serve other gods, which thou hast not known, thou, nor thy fathers;

7. உன்னைச் சுற்றிலும் உனக்குச் சமீபத்திலாகிலும் உனக்குத் தூரத்திலாகிலும், தேசத்தின் ஒருமுனை தொடங்கி மறுமுனைமட்டுமுள்ள எவ்விடத்திலாகிலும் இருக்கிற ஜனங்களுடைய தேவர்களில், நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாத அந்நிய தேவர்களைச் சேவிக்கும்படி இரகசியமாய் உன்னை ஏவிவிட்டால்,

Namely, of the gods of the people which are round about you, nigh unto thee, or far off from thee, from the one end of the earth even unto the other end of the earth;

8.. நீ அவனுக்குச் சம்மதியாமலும், அவனுக்குச் செவிகொடாமலும், உன் கண் அவன்மேல் இரக்கங்கொள்ளாமலும், அவனைத் தப்பவிடாமலும், அவனை ஒளித்து வைக்காமலும்,

Thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him; neither shall thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him:

9. அவனைக் கொலை செய்துபோடவேண்டும்; அவனைக் கொலை செய்வதற்கு, முதல் உன் கையும் பின்பு சகல ஜனத்தின் கையும் அவன்மேல் இருக்கக்கடவது.

But thou shalt surely kill him; thine hand shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hand of all the people.

ஆதாரம்:   http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Deuteronomy&Chapter=13&Verse=6+-+9&Kjv=2
****************
மதமாற்றம் செய்ய முயன்ற துணை தாசில்தாரை சிறை பிடித்தனர் மக்கள்: ஈரோட்டில் பரபரப்பு ஏப்ரல் 26,2010,00:00 IST

ஆதாரம்:  http://www.dinamalar.com/Incident_detail.asp?news_id=18110
ஈரோடு:கட்டாய மதமாற்றம் செய்ய முயன்றதாக துணை தாசில்தார் உட்பட ஆறு பேரை பொதுமக்கள் சிறை பிடித்த தால், ஈரோடு அருகே பரபரப்பு ஏற்பட்டது.அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கை தலைமையிடமாகக் கொண்ட பைபிள் மாணாக்கர்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்த சிலர், தனித்தனி குழுவாகப் பிரிந்து, ஈரோடு சூரியம்பாளையம் ஊராட்சி, சொட்டையம்பாளையம் பகுதியில் நேற்று மதப் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ரெவின்யூ காலனியில் வசிக்கும் கேசவன் வீட்டுக்கு நான்கு பேர் சென்றனர். அவரது வீட்டில் துண்டு பிரசுரங்கள் கொடுத்து, 'மக்களாட்சி முடிவுறப் போகிறது; இனி தெய்வ ஆட்சி நடக்க உள்ளது.

ஏசுவை பின்பற்றுபவர் மட்டுமே உலகில் நிலைத்திருப்பர்' என்றனர்.அமைதியாக கேட்டுக் கொண்டிருந்த கேசவன், 'பிரச்னை எதற்கு செய்கிறீர்கள்; ஊருக்குள் சென்றால் பிரச்னையாகி விடும், திரும்பச் செல்லுங்கள்' என்றார்.

அதற்குள் மற்றொரு குழுவினர் ஊருக்குள் சென்றனர். குழுவைச் சேர்ந்த திருச்செங்கோடு தனியார் பள்ளியில் பணியாற்றும் அறிவியல் ஆசிரியர் வெங்கடேசன்(38), வீரப்பன்சத்திரம் மாரியம்மன் கோவில் அருகே பிசியோதெரபி கிளினிக் நடத்தி வரும் ஹென்றி மோகன்தாஸ்(65), மாணிக்கம்பாளையம் ஹவுசிங் யூனிட்டைச் சேர்ந்த பொக்கிஷம்(61), யெப்சிபா (45), அண்ணா பல்கலை தொலைதூரக் கல்வி மாணவி கவுசல்யா(28), மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பணியாற்றி வரும் நிலஎடுப்புப் பிரிவு தனி துணை தாசில்தார் ஜான்சன் ஆகியோர் பிரசாரத்தை துவக்கினர். அப்பகுதி மக்கள், நடுநிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் அவர்களை சிறை வைத்தனர்.

மேலும், அவர்கள் வந்த ஆம்னி வேன் பின் டயர் காற்றை இறக்கிவிட்டனர். சொட்டையம் பாளையம் ஜெயந்தி கூறுகையில்,''ஏசுவை கும்பிடுவோர் இந்த உலகத்தில் இருப்பர்; மற்றவர்கள் அழிந்து விடுவர்' என்று கூறி பயத்தை ஏற்படுத்தி, மதமாற்றம் செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதால் அவர்களை சிறை வைத்தோம்,'' என்றார்.

ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவி நிவேதா கூறுகையில், எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தவர்கள், சாமியார்கள் மீது ஏராளமான புகார்கள் இருக்கின்றன. ஏசு ஒருவர் தான் உலகை ரட்சிப்பவர்; ஏசுவை கும்பிட்டால் எந்த பிரச்னையும் வராது' என்று கூறி பிரசாரம் செய்தனர்,'' என்றார். கவுரி சங்கர் என்பவர் கூறுகையில், நான் முதலில் ஏதோ இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தார் என்று நினைத்தேன். இறுதியாக துண்டு பிரசுரம் கொடுத்த போது தான், மதப் பிரசாரத்தில் ஈடுபடுகின்றனர் எனத் தெரிந்தது.

அந்த துண்டு பிரசுரத்தில், மற்ற மதத்தினர் மனதில் ஒருவித பயத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் வாசகங்கள் அச்சிடப்பட்டு, கிறிஸ்துவ மதத்தில் சேரும் படி இடம் பெற்றிருந்தன,'' என்றார்.பைபிள் மாணாக்கர் குழுவினர் கூறுகையில், 'இந்த உலகம் நிலையற்றது. கடவுளால் அழிக்கப்படும். ஏசுவை நம்புவோர் கைவிடப்படமாட்டார். எல்லா வேதங்களும் இதையே கூறுகின்றன என்று தான் கூறினோம். யாரையும் மதம் மாற வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தவில்லை' என்றனர்.

தகவலறிந்த சித்தோடு இன்ஸ் பெக்டர் முத்துசாமி, எஸ்.ஐ., சரவணன் மற்றும் போலீசார், பொதுமக்களிடம் இருந்து அவர்களை மீட்டு ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்துச் சென்றனர். மதமாற்றத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது வழக்கு தொடர முடியாது எனக் கூறிய போலீசார், அவர் களிடம் எழுதி வாங்கிக் கொண்டு எச்சரித்து அனுப்பினர். அதனால், அப்பகுதி மக்கள் சற்று சமாதானமாயினர்.

தனி துணை தாசில்தார் ஜான்சன் கூறுகையில், நான் இடம் பார்ப்பதற்காக இங்கு வந்தேன். வந்த இடத்தில் எனக்கு வேண்டப்பட்டவர்களை பிடித்து வைத்திருந்தனர். அவர்களை விடுவிக்கும்படி கூறினேன்.என்னையும் பிடித்துக் கொண்டனர்.இன்று நடக்கும் மக்களாட்சியால் நன்மையில்லை; தெய்வீக ஆட்சி தான் வருங்காலத்தில் ஆளப்போகிறது,'' என்றார்.

ஆதாரம்: http://www.dinamalar.com/Incident_detail.asp?news_id=18110
----------------------------------

அதே சமயத்தில் இவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள்?

அதிர்ச்சியான விசயம்.  க்ளிக் செய்து படியுங்கள்

  ம‌த‌ம்மாற்ற‌ம் செய்ய தில்லுமுல்லு மொள்ள‌மாரித்த‌ன‌ம்.

............................