அன்பிற்குரிய‌ த‌மிழ் பெரும‌க்க‌ளே, இத‌ன் மூல‌ம் பைபிளை ப‌ற்றி தெரிந்து கொள்வ‌துட‌ன் அனைவ‌ருக்கும் எடுத்துக் கூறுங்க‌ள்....

1. இத்தள‌த்தில் காட்ட‌ப்ப‌டும் மேற்கோள் பைபிள் வ‌ச‌ன‌ங்க‌ள் அனைத்தும் “பரிசுத்த வேதாகமம் தமிழில்” “HOLY BIBLE IN TAMIL LANGUAGE” http://www.tamil-bible.com/ என்னும் கிறிஸ்துவர்களின் அதிகாரப்பூர்வமான‌ த‌ள‌த்திலிருந்தே பெறப்பட்டிருக்கின்ற‌ன‌......

2. இவ்வ‌ளைத்த‌ள‌தில் உள்ள‌வை திரிப்பும் அல்ல‌. கிறிஸ்த‌வ‌ வெறுப்பும் அல்ல‌. 3.பெரும் பெரும்பான்மையான அப்பாவி கிறிஸ்துவ‌ர்களே அறியாத அப்பட்டமான உண்மைக‌ள்......


பதிவுகளை ஒவ்வொரு திரட்டிகளில் தினமும் சமர்ப்பிப்பது சிரமமாகவும் அதிக நேரச்சிலவும் ஆகின்றபடியால் வாசகர்கள் இந்த வலைப் பதிவு தளத்தின் url http://bibleunmaikal.blogspot.com/ ஐ தாங்களின் BOOKMARK FAVORITES ல் குறித்துக் கொண்டு தாங்களாகவே நேரடி DIRECT ஆக அடிக்கடி இவ் வளைத்தளத்திற்கு http://bibleunmaikal.blogspot.com/ வந்து படியுங்கள்....


**கண்ணில் கட்டிலடங்கா கருணையுடன் பால் வடியும் முகமாக ஊடகங்களிலும் சித்திரங்களிலும் சிலைக‌ளிலும் காட்சி த‌ரும் க‌ர்த்தரின் சொற்க‌ளான‌, கிறிஸ்துவத்தின் அடிப்படையான‌ பைபிள் என்ன‌ கூறுகிறது. ப‌டியுங்க‌ள்.**


ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தில் அறைந்தால், அவனுக்கு மறு கன்னத்தையும் திருப்பிக் கொடு.(பைபிள் புதிய ஏற்பாடு மத்தேயு 5 : 39) ** ஓரு கன்னத்தில் அறைந்தால் மறு கன்னத்தைக் காட்டு...??? ** ஒரு கிறிஸ்தவராவது செயல்படுத்துவாரா? ** இதை உபதேசித்த இயேசுவாவது செயல்படுத்திக் காட்டினாரா? என்றால் அதுவும் கிடையாது என்று பைபிளே சான்று பகர்கின்றது.** புதிய ஏற்பாடு பைபிள்: யோவான்:18 : 22 – 23. ல் இப்படி அவர் சொன்னபொழுது, சமீபத்தில் நின்ற சேவகரில் ஒருவன்: பிரதான ஆசாரியனுக்கு இப்படியா உத்தரவு சொல்லுகிறது என்று, இயேசுவை ஒரு அறை அறைந்தான்.. இயேசு அவனை நோக்கி: நான் தகாதவிதமாய்ப் பேசினதுண்டானால், தகாததை ஒப்புவி; நான் தகுதியாய்ப் பேசினேனேயாகில், என்னை ஏன் அடிக்கிறாய் என்றார்.** ஒரு போலி மாயையை ஏற்படுத்தி தங்கள் மதத்தைப் பரப்புவதற்காக வேண்டி இயேசு இப்படி போதித்தார் என்று பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர்..

....இவ்வலைப்பூவில் உள்ள பதிவுகள் “புனித பைபிளில்” உள்ள சுலோகங்களை அப்ப‌டியே ஆதாரத்துடன் கொண்டுள்ளதால் எங்கள் மீது கோபம் கொண்டு தூஷிப்பவர்கள் “புனித பைபிளின்” மீது கோபம் கொண்டு “புனித பைபிளையே” தூஷிக்கிறார்கள் என்பதை உணருகின்றார்களா? மறந்து விட்டார்களா? கையிலேயே “புனித பைபிள்” இருக்குமே? அறிவுஜீவிகளே!!!இவ்வளைத்தளத்தை இல்லாமல் செய்துவிடலாம். இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படும் "கர்த்தரின்" வார்த்தைகளான புனித பைபிள் ஸ்லோகங்களை உங்களால் இல்லாமல் செய்து விட முடியுமா? செய்வதும் ஆகுமா? சிந்தியுங்கள்.....


....புனித பைபிளின் நல்ல போதனைகளை பார்! படி! நல்ல போதனைகளை இத்தளத்தில் பதிவிடு! என கருத்து COMMENT கமென்ட் அனுப்புவர்களே!!உங்களை அறியாமல் நல்ல போதனைகளைக்கு எதிர்மறையான போதனைககள் புனித பைபிளில் உண்டு என்பதை உறுதிப்படுத்தி புனித பைபிளை பழிக்கிறீர்கள் . கர்த்தரின் வார்த்தைகளான புனித பைபிளிலும் நல்லபோதனைகளும் கெட்டபோதனைகளும் உள்ளதோ? புனித பைபிள் ஒரே வேதமாக ஓரே நூலாகத்தானே உள்ளது? புனிதம் என்றாலே அப்பழுக்கற்ற நல்ல போதனைககள் மட்டுமே என்பதை ஒப்புக்கொள்வதில் தவறென்ன? பைபிள் கர்த்தரின் வார்த்தைகள். பைபிள் புனிதமானது.....
.

Wednesday, July 7, 2010

திருமணத்துக்கு முன் மனைவி கன்னியா? சோதிக்க??

பிர‌ச்சினை வ‌ந்தால் திருமணத்துக்கு முன் பெண் க‌ன்னியாக தான் இருந்தாள் என கன்னிமையின் அடையாளத்தை ஊரார் முன்னிலையில் பெற்றோர்கள் நிரூபிக்க வேண்டுமாம்.

திருமணத்துக்கு முன் மனைவி கன்னியாக இல்லாவிட்டால் என்ன தண்டணை? அவளுடைய பட்டணத்து மனிதர் அவளைக் கல்லெறிந்து கொல்லக்கடவர்கள்.-- பைபிள்.

link  http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Deuteronomy&Chapter=22&Verse=13-21&Kjv=2

பைபிள்:.உபாகமம் BIBLE: Deuteronomy  22
22 அதிகாரம்

13. ஒரு ஸ்திரீயை விவாகம்பண்ணின ஒருவன் அவளிடத்தில் பிரவேசித்த (உடலுறவு கொண்ட) பின்பு அவளை வெறுத்து:
13.If any man take a wife, and go in unto her, and hate her,

14. நான் இந்த ஸ்திரீயை விவாகம் பண்ணி, அவளிடத்தில் சேர்ந்தபோது கன்னிமையைக் காணவில்லை என்று அவள் மேல் ஆவலாதியான விசேஷங்களைச் சாற்றி, அவளுக்கு அவதூறு உண்டாக்கினால்;
14.And give occasions of speech against her, and bring up an evil name upon her, and say, I took this woman, and when I came to her, I found her not a maid:

15. அந்த ஸ்திரீயின் தகப்பனும் அவள் தாயும் அவளுடைய கன்னிமையின் அடையாளத்தைப் பட்டணத்து வாசலிலுள்ள மூப்பரிடத்தில் கொண்டுவரக்கடவர்கள்.
15.Then shall the father of the damsel, and her mother, take and bring forth the tokens of the damsel's virginity unto the elders of the city in the gate:

16. அங்கே அந்தப் பெண்ணின் தகப்பன்: என் மகளை இந்த மனிதனுக்கு மனைவியாகக் கொடுத்தேன், இவன் அவளை வெறுத்து,
16.And the damsel's father shall say unto the elders, I gave my daughter unto this man to wife, and he hateth her;

17. நான் உன் மகளிடத்தில் கன்னிமையைக் காணவில்லையென்று ஆவலாதியான விசேஷங்களை அவள்மேல் சாற்றுகிறான்; என் மகளுடைய கன்னிமையின் அடையாளம் இங்கே இருக்கிறது என்று மூப்பரிடத்தில் சொல்வானாக; பின்பு பட்டணத்து மூப்பருக்கு முன்பாக அந்த வஸ்திரத்தை விரிக்கக்கடவர்கள்.

17.And, lo, he hath given occasions of speech against her, saying, I found not thy daughter a maid; and yet these are the tokens of my daughter's virginity. And they shall spread the cloth before the elders of the city.

18. அப்பொழுது அந்தப் பட்டணத்து மூப்பர் அந்த மனிதனைப் பிடித்து, அவனைத் தண்டித்து,
18.And the elders of that city shall take that man and chastise him;

19. அவன் இஸ்ரவேலில் ஒரு கன்னியை அவதூறு பண்ணினதினாலே, அவன் கையில் நூறு வெள்ளிக்காசை அபராதமாக வாங்கி, பெண்ணின் தகப்பனுக்குக்கொடுக்கக்கடவர்கள்; அவளோ அவனுக்கு மனைவியாயிருக்கவேண்டும்; அவன் தன் ஜீவனுள்ளளவும் அவளைத் தள்ளிவிடக்கூடாது.
19.And they shall amerce him in an hundred shekels of silver, and give them unto the father of the damsel, because he hath brought up an evil name upon a virgin of Israel: and she shall be his wife; he may not put her away all his days.

20. அந்தப் பெண்ணிடத்தில் கன்னிமை காணப்படவில்லையென்னும் சங்கதி மெய்ப்பட்டதேயானால்,
20.But if this thing be true, and the tokens of virginity be not found for the damsel:

21. அந்தப் பெண்ணை அவள் தகப்பனுடைய வீட்டுவாசலுக்கு முன்பாகக் கொண்டுவந்து, அவள் இஸ்ரவேலில் மதிகெட்ட காரியத்தைச் செய்து, தன் தகப்பன் வீட்டிலே வேசித்தனம் பண்ணினபடியினாலே, அவளுடைய பட்டணத்து மனிதர் அவளைக் கல்லெறிந்து கொல்லக்கடவர்கள்; இப்படியே தீமையை உன் நடுவிலிருந்து விலக்கக்கடவாய்.
21.Then they shall bring out the damsel to the door of her father's house, and the men of her city shall stone her with stones that she die: because she hath wrought folly in Israel, to play the whore in her father's house: so shalt thou put evil away from among you.

Thanks to Source: http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Deuteronomy&Chapter=22&Verse=13-21&Kjv=2

11 comments:

 1. அருமையாக இருகின்றது தமிழ் மணத்தில் சேருங்கள்.

  www.tamilmanam.net

  ReplyDelete
 2. It is a Jewish practice taught by Moses thousands of years ago. That has been given in the Bible as it is. You want to show by these words "see Bible asks people to kill a woman if she is not a virgin". But you conveniently hide the fact that Jesus changed all the laws and rules of Moses. When Jews brought a prostitute and wanted to kill her by stoning, Jesus said the person who has not sinned shall stone her first. Nobody was there to stone her. Jesus said to her that her sins were forgiven and asked her not to sin again. When this is the teaching of Bible, you want to malign the image of Christianity by showing texts out of context. What you have said is the history of Jews which is found in the Old Testament in the Bible. You have a bad intention in taking verses out of context.

  ReplyDelete
 3. //Anonymous said...
  It is a Jewish practice taught by Moses thousands of years ago. That has been given in the Bible as it is. You want to show by these words "see Bible asks people to kill a woman if she is not a virgin". But you conveniently hide the fact that Jesus changed all the laws and rules of Moses.//

  JESUS CHANGED ALL THE LAWS AND RULES OF MOSES?

  INCLUDING T E N C O M M A N D M E N T S ?

  WHICH IS ALSO INCLUDED IN RULES LAWS PRACTICE OF MOSES.

  Can you quote the verses in bible where does Jesus says that I have changed these and these rules of those and those?

  ReplyDelete
 4. soo do u accept that what have jesus changed..
  also saints too created much rules..
  ever heard about missionary position discovered bye saint augustine...
  still the catholic people follow the rule......

  ReplyDelete
 5. I feel old testament should only be read/followed by Jews. It has nothing to do with Christianism. As such it contains adult content and it should not be read by young children and it is not relevant to the current world anyway..

  Every religion has its weakness, because we are not letting the religion to evolve. How could a scripture thousands of years old could be relevant now? At the end of day its your belief that overrules everything. we have started to having "personal god"..

  ReplyDelete
 6. Anonymous said.
  //I feel old testament should only be read/followed by Jews. It has nothing to do with Christianism. As such it contains adult content and it should not be read by young children and it is not relevant to the current world anyway..

  Every religion has its weakness, because we are not letting the religion to evolve. How could a scripture thousands of years old could be relevant now? At the end of day its your belief that overrules everything. we have started to having "personal god"..//


  //I feel old testament should only be read/followed by Jews. It has nothing to do with Christianism. //

  Then why the present HOLY BIBLE which every christians carrying and trumpeting as BIBLE IS GOD’S WORD has old Testament included.?

  //As such it contains adult content and it should not be read by young children

  George Bernadsahw said THE HOLY BIBLE should be kept under lock and key and kept away from children.

  //and it is not relevant to the current world anyway..//

  Majority of the Christians do not know about this.

  ReplyDelete
 7. அருமையாக இருகின்றது

  ReplyDelete
 8. /** Every religion has its weakness, because we are not letting the religion to evolve. How could a scripture thousands of years old could be relevant now?
  **/

  This question has to be asked to the catholic church and all those christian preachers..
  If this scripture is NOT relevant now, why there is so much money pumped to print these scriptures in all languages?

  And who is NOT letting the scripture to evolve? Is it not the catholic church themselves?

  And with all these shits at your own backyard, how come these christian preachers assault and accuse hinduism for all these years?

  ReplyDelete
 9. ஏதோ ஒரு துலுக்கன் தான் இதெல்லாம் எழுதறான்- பி.ஜேவுககு சப்ப கட்டு கட்ட.

  ReplyDelete
 10. sathiyamana unmaigal

  ReplyDelete