அன்பிற்குரிய‌ த‌மிழ் பெரும‌க்க‌ளே, இத‌ன் மூல‌ம் பைபிளை ப‌ற்றி தெரிந்து கொள்வ‌துட‌ன் அனைவ‌ருக்கும் எடுத்துக் கூறுங்க‌ள்....

1. இத்தள‌த்தில் காட்ட‌ப்ப‌டும் மேற்கோள் பைபிள் வ‌ச‌ன‌ங்க‌ள் அனைத்தும் “பரிசுத்த வேதாகமம் தமிழில்” “HOLY BIBLE IN TAMIL LANGUAGE” http://www.tamil-bible.com/ என்னும் கிறிஸ்துவர்களின் அதிகாரப்பூர்வமான‌ த‌ள‌த்திலிருந்தே பெறப்பட்டிருக்கின்ற‌ன‌......

2. இவ்வ‌ளைத்த‌ள‌தில் உள்ள‌வை திரிப்பும் அல்ல‌. கிறிஸ்த‌வ‌ வெறுப்பும் அல்ல‌. 3.பெரும் பெரும்பான்மையான அப்பாவி கிறிஸ்துவ‌ர்களே அறியாத அப்பட்டமான உண்மைக‌ள்......


பதிவுகளை ஒவ்வொரு திரட்டிகளில் தினமும் சமர்ப்பிப்பது சிரமமாகவும் அதிக நேரச்சிலவும் ஆகின்றபடியால் வாசகர்கள் இந்த வலைப் பதிவு தளத்தின் url http://bibleunmaikal.blogspot.com/ ஐ தாங்களின் BOOKMARK FAVORITES ல் குறித்துக் கொண்டு தாங்களாகவே நேரடி DIRECT ஆக அடிக்கடி இவ் வளைத்தளத்திற்கு http://bibleunmaikal.blogspot.com/ வந்து படியுங்கள்....


**கண்ணில் கட்டிலடங்கா கருணையுடன் பால் வடியும் முகமாக ஊடகங்களிலும் சித்திரங்களிலும் சிலைக‌ளிலும் காட்சி த‌ரும் க‌ர்த்தரின் சொற்க‌ளான‌, கிறிஸ்துவத்தின் அடிப்படையான‌ பைபிள் என்ன‌ கூறுகிறது. ப‌டியுங்க‌ள்.**


ஒருவன் உன்னை வலது கன்னத்தில் அறைந்தால், அவனுக்கு மறு கன்னத்தையும் திருப்பிக் கொடு.(பைபிள் புதிய ஏற்பாடு மத்தேயு 5 : 39) ** ஓரு கன்னத்தில் அறைந்தால் மறு கன்னத்தைக் காட்டு...??? ** ஒரு கிறிஸ்தவராவது செயல்படுத்துவாரா? ** இதை உபதேசித்த இயேசுவாவது செயல்படுத்திக் காட்டினாரா? என்றால் அதுவும் கிடையாது என்று பைபிளே சான்று பகர்கின்றது.** புதிய ஏற்பாடு பைபிள்: யோவான்:18 : 22 – 23. ல் இப்படி அவர் சொன்னபொழுது, சமீபத்தில் நின்ற சேவகரில் ஒருவன்: பிரதான ஆசாரியனுக்கு இப்படியா உத்தரவு சொல்லுகிறது என்று, இயேசுவை ஒரு அறை அறைந்தான்.. இயேசு அவனை நோக்கி: நான் தகாதவிதமாய்ப் பேசினதுண்டானால், தகாததை ஒப்புவி; நான் தகுதியாய்ப் பேசினேனேயாகில், என்னை ஏன் அடிக்கிறாய் என்றார்.** ஒரு போலி மாயையை ஏற்படுத்தி தங்கள் மதத்தைப் பரப்புவதற்காக வேண்டி இயேசு இப்படி போதித்தார் என்று பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர்..

....இவ்வலைப்பூவில் உள்ள பதிவுகள் “புனித பைபிளில்” உள்ள சுலோகங்களை அப்ப‌டியே ஆதாரத்துடன் கொண்டுள்ளதால் எங்கள் மீது கோபம் கொண்டு தூஷிப்பவர்கள் “புனித பைபிளின்” மீது கோபம் கொண்டு “புனித பைபிளையே” தூஷிக்கிறார்கள் என்பதை உணருகின்றார்களா? மறந்து விட்டார்களா? கையிலேயே “புனித பைபிள்” இருக்குமே? அறிவுஜீவிகளே!!!இவ்வளைத்தளத்தை இல்லாமல் செய்துவிடலாம். இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படும் "கர்த்தரின்" வார்த்தைகளான புனித பைபிள் ஸ்லோகங்களை உங்களால் இல்லாமல் செய்து விட முடியுமா? செய்வதும் ஆகுமா? சிந்தியுங்கள்.....


....புனித பைபிளின் நல்ல போதனைகளை பார்! படி! நல்ல போதனைகளை இத்தளத்தில் பதிவிடு! என கருத்து COMMENT கமென்ட் அனுப்புவர்களே!!உங்களை அறியாமல் நல்ல போதனைகளைக்கு எதிர்மறையான போதனைககள் புனித பைபிளில் உண்டு என்பதை உறுதிப்படுத்தி புனித பைபிளை பழிக்கிறீர்கள் . கர்த்தரின் வார்த்தைகளான புனித பைபிளிலும் நல்லபோதனைகளும் கெட்டபோதனைகளும் உள்ளதோ? புனித பைபிள் ஒரே வேதமாக ஓரே நூலாகத்தானே உள்ளது? புனிதம் என்றாலே அப்பழுக்கற்ற நல்ல போதனைககள் மட்டுமே என்பதை ஒப்புக்கொள்வதில் தவறென்ன? பைபிள் கர்த்தரின் வார்த்தைகள். பைபிள் புனிதமானது.....
.

Sunday, July 18, 2010

க‌ர்த்தருக்கு "இவ்ளோ" படைக்க‌னுமாம். பைபிள்.

ரட்சிக்கும் கர்த்தர் தனக்கு படைக்க கட்டளையிட்ட உணவு லிஸ்ட்.. (MENU) இதோ!!!. படித்து சிந்தியுங்கள்.

பைபிள் கடவுளின் வார்த்தைகள்.

பைபிள்: ‍எண்ணாகமம். 28 அதிகாரம். ஸ்லோக‌ம் 1 - 31
BIBLE: NUMBERS. CHAPTER. 28. VERSES 1 - 31
________________________________________
1. கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி:
1.And the LORD spake unto Moses, saying,

2. எனக்குச் சுகந்தவாசனையாக, தகனபலிகளுக்கு அடுத்த காணிக்கையையும் அப்பத்தையும், குறித்தகாலத்தில் எனக்குச் செலுத்தும்படிக்குக் கவனமாயிருக்கக்கடவீர்கள் என்று நீ இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குக் கட்டளையிடு.
2.Command the children of Israel, and say unto them, My offering, and my bread for my sacrifices made by fire, for a sweet savour unto me, shall ye observe to offer unto me in their due season.

3. மேலும் நீ அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் கர்த்தருக்குச் செலுத்தவேண்டிய தகனபலி என்னவென்றால்: நித்திய சர்வாங்க தகனபலியாக நாடோறும் ஒரு வயதான பழுதற்ற இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகளைப் பலியிடவேண்டும்.
3.And thou shalt say unto them, This is the offering made by fire which ye shall offer unto the LORD; two lambs of the first year without spot day by day, for a continual burnt offering.

4. காலையில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியையும், மாலையில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியையும் பலியிட்டு,
4.The one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer at even;

5. போஜனபலியாக ஒரு மரக்காலிலே பத்தில் ஒரு பங்கானதும் இடித்துப் பிழிந்த காற்படி எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமாகிய மெல்லிய மாவையும் செலுத்தக் கடவீர்கள்.
5.And a tenth part of an ephah of flour for a meat offering, mingled with the fourth part of an hin of beaten oil.

6. இது சீனாய் மலையிலே கட்டளையிடப்பட்ட நித்திய சர்வாங்க தகனபலி; இது கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசனைக்கான தகனபலி.
6.It is a continual burnt offering, which was ordained in mount Sinai for a sweet savour, a sacrifice made by fire unto the LORD.

7. காற்படி திராட்சரசம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு அடுத்த பானபலி; பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே கர்த்தருக்கு அந்த இரசம் பானபலியாக வார்க்கப் படக்கடவது.
7.And the drink offering thereof shall be the fourth part of an hin for the one lamb: in the holy place shalt thou cause the strong wine to be poured unto the LORD for a drink offering.

8. காலையின் போஜனபலிக்கும் அதின் பானபலிக்கும் ஒப்பாகவே மாலையில் மற்ற ஆட்டுக்குட்டியையும் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசனையான தகனபலியாகச் செலுத்தக்கடவீர்கள்.
8.And the other lamb shalt thou offer at even: as the meat offering of the morning, and as the drink offering thereof, thou shalt offer it, a sacrifice made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

9. ஓய்வுநாளிலோ போஜனபலிக்காக ஒரு வயதான பழுதற்ற இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகளையும், பத்தில் இரண்டு பங்கானதும் எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமான மெல்லிய மாவையும், அதின் பானபலியையும் செலுத்தக்கடவீர்கள்.
9.And on the sabbath day two lambs of the first year without spot, and two tenth deals of flour for a meat offering, mingled with oil, and the drink offering thereof:

10. நித்தமும் செலுத்தும் சர்வாங்க தகனபலியும் அதின் பானபலியும் அன்றி ஒவ்வொரு ஓய்வுநாளிலும் (sundays)  இந்தச் சர்வாங்க தகனபலியும் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
10.This is the burnt offering of every sabbath, beside the continual burnt offering, and his drink offering.

11. உங்கள் மாதப்பிறப்புகளில் நீங்கள் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க தகனபலியாக இரண்டு காளைகளையும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவையும், ஒரு வயதான பழுதற்ற ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளையும் செலுத்தக்கடவீர்கள்.
11.And in the beginnings of your months ye shall offer a burnt offering unto the LORD; two young bullocks, and one ram, seven lambs of the first year without spot;

12. போஜனபலியாக ஒவ்வொரு காளைக்குப் பத்தில் மூன்றுபங்கானதும் எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமான மெல்லிய மாவையும், போஜனபலியாக ஒரு ஆட்டுக்கடாவுக்குப் பத்தில் இரண்டு பங்கானதும் எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமான மாவையும்,
12.And three tenth deals of flour for a meat offering, mingled with oil, for one bullock; and two tenth deals of flour for a meat offering, mingled with oil, for one ram;

13. போஜனபலியாக ஒவ்வொரு ஆட்டுக்குட்டிக்குப் பத்தில் ஒரு பங்கானதும் எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமான மாவையும் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசனையான சர்வாங்க தகனபலியாகச் செலுத்தக்கடவீர்கள்.
13.And a several tenth deal of flour mingled with oil for a meat offering unto one lamb; for a burnt offering of a sweet savour, a sacrifice made by fire unto the LORD.

14. அவைகளுக்கேற்ற பானபலிகள் திராட்சரசத்தில் காளைக்கு அரைப்படியும், ஆட்டுக்கடாவுக்குப் படியில் மூன்றில் ஒரு பங்கும், ஆட்டுக்குட்டிக்குக் காற்படி ரசமுமாயிருக்கவேண்டும்; இது வருஷ முழுவதும் மாதந்தோறும் செலுத்தப்படவேண்டிய சர்வாங்க தகனபலி.
14.And their drink offerings shall be half an hin of wine unto a bullock, and the third part of an hin unto a ram, and a fourth part of an hin unto a lamb: this is the burnt offering of every month throughout the months of the year.

15. நித்தமும் இடப்படும் சர்வாங்க தகனபலியும் அதின் பானபலியும் அன்றி, பாவநிவாரண பலியாகக் கர்த்தருக்கு ஒரு வெள்ளாட்டுக்கடாவும் செலுத்தப்படவேண்டும்.
15.And one kid of the goats for a sin offering unto the LORD shall be offered, beside the continual burnt offering, and his drink offering.

16. முதலாம் மாதம் பதினாலாம் தேதி கர்த்தருக்கு உரிய பஸ்கா.
16.And in the fourteenth day of the first month is the passover of the LORD.

17. அந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி பண்டிகைநாள்; ஏழுநாளளவும் புளிப்பில்லாத அப்பம் புசிக்கவேண்டும்.
17.And in the fifteenth day of this month is the feast: seven days shall unleavened bread be eaten.

18. முதலாம் நாளிலே பரிசுத்த சபை கூடுதல் இருக்கவேண்டும்; அன்றைத்தினம் சாதாரணமான யாதொரு வேலையும் செய்யலாகாது.
18.In the first day shall be an holy convocation; ye shall do no manner of servile work therein:

19. அப்பொழுது நீங்கள் கர்த்தருக்குச் சர்வாங்க தகனபலியாக இரண்டு காளைகளையும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவையும், ஒரு வயதான பழுதற்ற ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளையும்,
19.But ye shall offer a sacrifice made by fire for a burnt offering unto the LORD; two young bullocks, and one ram, and seven lambs of the first year: they shall be unto you without blemish:

20. அவைகளுக்கேற்ற போஜனபலியாக எண்ணெயிலே பிசைந்த மெல்லிய மாவிலே காளைக்காகப் பத்தில் மூன்று பங்கையும், ஆட்டுக்கடாவுக்காகப் பத்தில் இரண்டு பங்கையும்,
20.And their meat offering shall be of flour mingled with oil: three tenth deals shall ye offer for a bullock, and two tenth deals for a ram;

21. ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒவ்வொன்றிற்காகப் பத்தில் ஒரு பங்கையும்,
21.A several tenth deal shalt thou offer for every lamb, throughout the seven lambs:

22. உங்கள் பாவநிவர்த்திக்கென்று பாவநிவாரணபலியாக ஒரு வெள்ளாட்டுக்கடாவையும் செலுத்தக்கடவீர்கள்.
22.And one goat for a sin offering, to make an atonement for you.

23. காலையிலே நித்தமும் செலுத்தும் சர்வாங்க தகனபலியையும் அன்றி இவைகளையும் செலுத்தக்கடவீர்கள்.
23.Ye shall offer these beside the burnt offering in the morning, which is for a continual burnt offering.

24. இந்தப்பிரகாரம் ஏழுநாளளவும் நாடோறும் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசனையான தகனபலி செலுத்தக்கடவீர்கள்; நித்தமும் செலுத்தப்படும் சர்வாங்க தகனபலியையும் அதின் பானபலியையும் அன்றி, இதையும் செலுத்தவேண்டும்.
24. After this manner ye shall offer daily, throughout the seven days, the meat of the sacrifice made by fire, of a sweet savour unto the LORD: it shall be offered beside the continual burnt offering, and his drink offering.

25. ஏழாம் நாளிலே (SUNDAYS)பரிசுத்த சபைகூடுதல் இருக்கவேண்டும்; அதில் சாதாரணமான யாதொரு வேலையும் செய்யலாகாது.
25. And on the seventh day ye shall have an holy convocation; ye shall do no servile work.

26. அந்த வாரங்களுக்குப்பின் நீங்கள் கர்த்தருக்குப் புதிய போஜனபலியாக முதற்கனிகளைச் செலுத்தும் பண்டிகை நாளிலும் பரிசுத்த சபைகூடுதல் இருக்கவேண்டும்; அதில் சாதாரணமான யாதொரு வேலையும் செய்யலாகாது.
26. Also in the day of the firstfruits, when ye bring a new meat offering unto the LORD, after your weeks be out, ye shall have an holy convocation; ye shall do no servile work:

27. அப்பொழுது நீங்கள் கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசனையான சர்வாங்க தகனபலியாக இரண்டு காளைகளையும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவையும், ஒரு வயதான ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளையும்.
27. But ye shall offer the burnt offering for a sweet savour unto the LORD; two young bullocks, one ram, seven lambs of the first year;

28. அவைகளின் போஜனபலியாக எண்ணெயிலே பிசைந்த மெல்லிய மாவில் ஒரு காளைக்காகப் பத்தில் மூன்று பங்கையும், அந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவுக்காகப் பத்தில் இரண்டு பங்கையும்,
28. And their meat offering of flour mingled with oil, three tenth deals unto one bullock, two tenth deals unto one ram,

29. ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில் ஒவ்வொன்றிற்காகப் பத்தில் ஒரு பங்கையும்,
29. A several tenth deal unto one lamb, throughout the seven lambs;

30. உங்களுக்காகப் பாவநிவர்த்தி செய்யும்படிக்கு ஒரு வெள்ளாட்டுக்கடாவையும் செலுத்தக்கடவீர்கள்.
30. And one kid of the goats, to make an atonement for you.
31. நித்திய சர்வாங்க தகன பலியையும் அதின் போஜனபலியையும் அதின் பானபலியையும் அன்றி, இவைகளையும் செலுத்தக்கடவீர்கள்; இவைகள் பழுதற்றவைகளாயிருக்கவேண்டும்.
31.Ye shall offer them beside the continual burnt offering, and his meat offering, (they shall be unto you without blemish) and their drink offerings.

ஆதாரம்: http://www.tamil-bible.com/lookup.php?Book=Numbers&Chapter=28&Verse=1-31&Kjv=2

---------------------------------
மேற்கண்டவை அனைத்தும் இன்றளவும் பைபிளில் (பைபிள் கடவுளின் வார்த்தைகள்) உள்ளன. இது பழைய ஏற்பாடு மோசேயின் Moses காலத்திலுள்ளது இது செல்லத்தக்கதில்லை என்பார்கள்.

கர்த்தர் மோசேயிக்குத்தானே Moses பத்துக்கட்டளைகளை TEN COMMANDMENTS நேர்முகமாக கொடுத்தார்?.

ஆனால் அதே பழைய ஏற்பாட்டில் மோசேயின் Moses பத்து கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுவார்கள். அந்த பத்துக்கட்டளைகளை TEN COMMANDMENTS மோசேயிக்கு Moses கொடுத்த கர்த்தரும் இப்பொழுது உள்ள கர்த்தரும் வெவ்வேறா? புரியவில்லை.

10 comments:

 1. In this Message lord tell about Jesus Christ blood and Christ giving his live to his people as a living body


  Dont tell stupid thing idiot??????????????

  i am telling you man... In the name Jesus Christ[Lord of All] the same hand will type lord Jesus Christ's wonders one day,you will bug and kneel down before lord Jesus Christ

  ReplyDelete
 2. .............Christ's wonders one day,you will bug and kneel down before lord Jesus Christ................


  christopher உங்கள் மன நிலையை அறிய இந்த வசனங்கள் போதுமே ...

  மத வெறியின் சாரமும் இதுதான்.
  போதனைக்கு நீங்கள் சொல்வீர்கள் "எல்லாம் வல்ல பிதாவாகிய, விரைவில் வரவிருக்கும் எங்கள் ஒரே தேவன் கூறுகின்றார் -உங்கள் ஒரு கன்னத்தை அறைபவருக்கு மறு கன்னத்தை காட்டுங்கள்"

  ஆனால் நீங்கள் நடந்து கொள்ளும் விதமோ தலைகீழ்,,,
  இப்படியான தருணங்களில் உங்கள் மத வெறி தெரிகின்றது....
  ஐயோ ஐயோ நீங்கள் எல்லாம் இயேசு பெருமானை போதிக்க கிளம்பியிருக்கின்றீர்கள்,,,

  ReplyDelete
 3. You should read bible completely to understand each and everything. Each and everything stated in this chapter has separate meaning. You better go to some pastors to get to know the meaning..

  ReplyDelete
 4. Dear Friend,

  what you have written is correct. these verses are in the old testement before Jesus Christ born in th eworld. After that he has abolished all these kind of rituals and he himself has became a offering for our sins. I accept what you have written. But also please read new testment which now christians are following. then you will change your attitude. for your info nowadays no offering or no such above said rules are not in use to worship God. If your heart is filled with love then you can worship God. thank you.

  ReplyDelete
 5. >>Anonymous said...
  You should read bible completely to understand each and everything. Each and everything stated in this chapter has separate meaning. You better go to some pastors to get to know the meaning..<<

  Pastors know the real truth about bible. They will not expose the truth.They will brainwash you from knowing the truth.

  Read all the verses quoted in this site articles with proof then you will see the light your selves..

  ReplyDelete
 6. //Anonymous said...
  Dear Friend,

  what you have written is correct. these verses are in the old testement before Jesus Christ born in th eworld. After that he has abolished all these kind of rituals and he himself has became a offering for our sins. I accept what you have written. But also please read new testment which now christians are following//  க‌ர்த்தருக்கு "இவ்ளோ" படைக்க‌னுமாம். பைபிள்.

  மேற்கண்டவை அனைத்தும் இன்றளவும் பைபிளில் (பைபிள் கடவுளின் வார்த்தைகள்) உள்ளன. இது பழைய ஏற்பாடு மோசேயின் Moses காலத்திலுள்ளது இது செல்லத்தக்கதில்லை என்பார்கள்.

  கர்த்தர் மோசேயிக்குத்தானே Moses பத்துக்கட்டளைகளை TEN COMMANDMENTS நேர்முகமாக கொடுத்தார்?.

  ஆனால் அதே பழைய ஏற்பாட்டில் மோசேயின் Moses பத்து கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுவார்கள். அந்த பத்துக்கட்டளைகளை TEN COMMANDMENTS மோசேயிக்கு Moses கொடுத்த கர்த்தரும் இப்பொழுது உள்ள கர்த்தரும் வெவ்வேறா? புரியவில்லை.

  what about the "ten commandments" handed to Moses by God in person which is in Old Testament?

  ReplyDelete
 7. Keep on reading the Holy Bible,, my dear readers and editor.. The God, Jesus and Holy Ghost will guide you at the proper time..
  Keep on reading all holy verses with all your full heart.
  God Bless.

  ReplyDelete
 8. என்னெத்தை சொல்லி ஏதென்று உரைத்தாலும் முட்டாளுக்கு புத்தி காலிடைக்குள்ளேயாம் என்று தாத்தா அடிக்கடி கூறுவார்.

  சங்கர்.

  ReplyDelete
 9. Why are u posting commnets about Muslim and Christain.Why not bad about Hindu religion - If you are an eithiest i will respect you lill coz u are writing about all religion. Why nothing abt Hindu religion..r u a religios fanatic????How many Brahmins are i tamilnadu,, who can go close to God .. Rest all are not dirty as per Hindu religion and they cant go near to the GOD or in temple.why dont u talk about the ritual in Hindu religion???

  ReplyDelete
 10. all these offerings mentioned above have a spiritual implication. May God save you and grant you the wisdom to understand the bible as it is

  ReplyDelete